Dyrehold i landzone

Det er tilladt at have et hobbydyrehold i landzone, uden at anmelde det.

Hvis du bor i en område i landzone, der er lokalplanlagt gælder særlige regler.

Et hobbydyrehold er et dyrehold, der maksimalt består af enten:

  • 2 køer med tilhørende kalve,
  • 4 stykker andet kvæg,
  • 4 heste med tilhørende føl,
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin,
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid

Derudover  må man have et hundehold på max. 4 hunde med hvalpe til 18 uger og 30 høns.

Du kan læse mere om reglerne for hobbydyrehold i pjecen "Gode råd og regler for hobbydyrehold" i boksen til højre.

Hvis dit dyrehold overskrider ovenstående antal dyr, er du omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, og dyreholdet betegnes erhvervsmæssigt.

Her kan du se mere om erhvervsmæssigt dyrehold