September 2013. Vindmølleområder taget ud af Kommuneplan 2013

I forslag til Kommuneplan 2013 blev der efter screening af 24 potentielle vindmølleområder foreslået tre områder, hvor der kunne rejses i alt cirka 10 store vindmøller:

Område 5 - vest for Lyndby

Område 9 øst for Kirke Såby og

Område 21 - øst for Kirke Sonnerup.

Høringen af forslaget til kommuneplan 2013 viste, at naboer til de tre vindmølleområder var meget bekymrede for helbredsskader fra - især lavfrekvent - støj fra vindmøller.

Se en sammenfatning af høringssvar.

Der mangler viden på området, og sundhedsstyrelsens har i sommeren 2013 iværksat en undersøgelse af helbred og støj fra vindmøller, som forventes afsluttet i løbet af 2015. På den baggrund har kommunalbestyrelsen valgt at udtage de tre vindmølleområder, som var foreslået.