September 2013. Udpegning af områder til biogasanlæg

Staten er i 2012 begyndt at kortlægge Lejre Kommunes områder med særlige drikkevandsinteresser (såkaldte OSDer). Store biogasanlæg må ikke ligge i områder med særlige drikkevandsinteresser. Derfor har Lejre Kommune af naturstyrelsen fået udsat fristen for at udpege konkrete områder til biogasanlæg, indtil kortlægningen af områder med særlige drikkevands-interesser er slut.