April 2013. Fra 24 til tre potentielle vindmølleområder

Lejre Kommunes debatoplæg om vindmøller fra 2012, "På vej til vedvarende energi - med vindmøller", indeholder et kort over 24 områder. Disse områder opfylder ifølge statens vindmøllesekretariat - i dag Vindmøllerejseholdet - de formelle afstandskrav med videre, så der teoretisk kan rejses store vindmøller.

Kommunen har screenet de 24 områder for at undersøge, om der kan findes områder til opsætning af ca. 18 MW vindmølleeffekt. 18 MW vindmøllestrøm kunne i givet fald bringe kommunen halvdelen af vejen mod målet på de 30 % vedvarende energi år 2020.

Screeningen førte til en anbefaling af tre områder:

Område 5 - vest for Lyndby

Område 9 øst for Kirke Såby og

Område 21 - øst for Kirke Sonnerup.