April 2012. Debat om vindmøller, biogas og andre muligheder

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2012 at sende to oplæg om henholdsvis vindmøller og biogasanlæg til debat. Debatperioden strakte sig fra maj til august 2012. Undervejs blev der den 12. juni 2012 holdt et debatmøde om oplæggene på Bramsnæsvigskolen. Her var der også mulighed for at drøfte, hvilke andre teknologier, man kan bringe i spil i omstillingen til mere vedvarende energi.

Med debatoplæggene ønskede kommunen en grundig diskussion af, hvordan vindmøller og biogas kan være med til at indfri målene, og hvilke kriterier kommunen skal lægge vægt på ved udpegning af områder til vindmøller og biogasanlæg i kommuneplanlægningen.