Hvad gør Lejre Kommune

Vi har ambitiøse målsætninger på klimaområdet

Lejre Kommune har, gennem en Kurveknækkeraftale med Energistyrelsen, forpligtet sig til at spare mindst 2% af el- og varmeforbruget pr. år - fra 2011 til 2013. Og gennem en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening har kommunen også forpligtiget sig til en reduktion af kommunens egen CO2 udledning på 2 % om året frem til 2020.

For at kunne opnå disse reduktioner har kommunalbestyrelsen i både 2011, 2012 og 2013 bevilliget 10 mio. kr. til energibesparende tiltag i de kommunale ejendomme.

Lejre Kommune har opgjort sin egen CO2 udledning fra 2011 til 2012, og man må i den grad sige, at kommunen har levet op til sin forpligtigelse, da der er sket en reduktion på hele 6 procent.
- Det er første gang, vi opgør reduktionen af kommunens egen CO2 udledning, så det er glædeligt, at se så tydelige resultater allerede første år, udtaler borgmester Mette Touborg og fortsætter: - De mange energitiltag, der er foretaget på kommunens ejendomme, har vist sig at være de rette, og vi er allerede i gang med flere tiltag, så vi håber, at vi også næste år kan levere et godt resultat.

Det er Center for Ejendomsdrift, der har disponeret over penge og tiltag, og her oplyser Centerchef Christian Østeraas, at pengene bl.a. er blevet brugt til udskiftning af flere store gaskedler, trykstyrede pumper og varmtvandsbeholdere. Desuden har 50 kommunale ejendomme fået optimeret deres varmesystem samt isoleret deres rørsystem. For hver af kommunens ejendomme er der udpeget en energiansvarlig, som holder øje med forbruget af el, vand og varme og reagerer, hvis forbruget er for højt.

Men træerne vokser ikke ind i himlen! For samtidig er der sket en forøgelse i CO2 udslippet på kommunens transport på 1,3 %. Dette skyldes en stigning indenfor arbejdskørsel i private biler. - Vi er arealmæssigt en stor kommune, hvilket kræver kørsel i bil, så vi kan komme rundt i alle dele af kommunen. Vi forsøger at holde det på et minimum, og har opfordret alle medarbejdere til samkørsel, hvor dette er muligt og endnu bedre, til at tage cyklen. Lejre Kommune har desuden indkøbt nogle el-cykler til en forsøgsperiode, så medarbejderne kan benytte disse til kortere ture, udtaler klima- og bæredygtighedskoordinator, Tina Unger.

Lejre Kommune har i år samlet alle klima- og økologiprojekterne i en og samme handlingsplan. Handlingsplanen indeholder både projekter som kommunen selv står for og aktiviteter og projekter som ledes af organisationer, foreninger og private personer.