Vandforsyningsplan 2011 - 2019

Lejre Kommunes vandforsyningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013

Vandforsyningsplanen indeholder:

  • en statusdel med bilag. Der er beskrevet 79 almene og ikke-almene vandværker i datablade. I statusdelen er lovgrundlaget og rammerne for planlægningen beskrevet. Der er også en status for vandforsyningen i kommunen, og en prognose, hvor kommuneplanens udbygning af bolig/erhverv indgår.

  • en plandel, der beskriver overordnede mål, visioner og delmål. Den fremtidige forsyningsplan og handlingsplaner for generelle tiltag i kommunen og for de enkelte vandværker er beskrevet.

Du finder hele Vandforsyningsplanen i dokumentboksen til højre.