Hvornår og hvordan koger du dit drikkevand

Når myndighederne har udstedt kogeanbefaling, skal du koge drikkevandet.

Derfor skal drikkevandet koges

Undertiden anbefaler kommunen eller dit vandværk at koge drikkevandet, før vandet bruges i husholdning og andre steder.

Kogning af vandet er en sikkerhed for, at du ikke skal blive syg af at drikke forurenet vand. Drikkevand skal overholde de kvalitetskrav, som forlanges i lovgivningen. Undertiden sker der en forurening af drikkevandet, typisk med regnvand eller overfladevand. Herved finder bakterier og andre mikroorganismer vej til drikkevandet – og nogle af disse kan medføre sygdom hos mennesker.

Hvordan koger du drikkevandet?

Kogning af drikkevand, og hvad kogt og ikke kogt drikkevand typisk kan bruges til, kan du læse mere om i Miljøstyrelsens anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand. 

Se anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand her

Bemærk, at kogning kun kan fjerne eller nedbringe mikroorganismer (bakterier, virus, parasitter), mens kogning ikke kan fjerne kemiske stoffer som for eksempel nitrat og pesticider.

Om bakterier i drikkevand

Drikkevand undersøges rutinemæssigt for Coliforme bakterier, E.coli, og Kimtal ved 22 °C. 

Coliforme bakterier findes især i jord og i rådnende plantedele, samt i tarmkanalen hos både varmblodede og vekselvarme dyr, herunder mennesket.

E.coli findes i tarmkanalen hos mennesker, fugle og varmblodede dyr. Disse bakterier er tegn på, at afføring har fundet vej til drikkevandet, og dermed er der risiko for, at drikkevandet kan være smittefarligt.

Forhøjet Kimtal ved 22 °C skyldes som oftest enten forurening med overfladevand eller opformering af disse bakterier i vandværket, typisk i sandfiltret.

 

Normal procedure, når der gives kogeanbefaling

Når der påvises E.coli, eller tydeligt forhøjede indhold af de andre bakterier/kimtal, drøfter kommunen sagen med Embedslægen (Styrelsen for Patientsikkerhed), herunder om der er særlige forhold der skal tages hensyn til. Det kan blandt andet være om der for eksempel er plejehjem, børneinstitutioner, fødevarevirksomheder eller andre følsomme forbrugere, der forsynes af vandværket.

Der udstedes herefter en kogeanbefaling til vandværket om at anbefale forbrugerne at koge vand til brug i husholdning, fødevareproduktion/-rengøring og lignende steder. 

Kogeanbefalingen vedlægges "Vejledning om anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand" med oplysning om, hvad forbrugerne i praksis skal gøre. Vandværkets ejer/bestyrelse skal orientere forbrugerne om, at det anbefales at koge vandet.

Kommunens brev indeholder normalt også krav om, at vandværket skal lave kildeopsporing for at finde og fjerne årsagen til det forhøjede bakterieindhold i drikkevandet og dokumentere, at vandet igen overholder kvalitetskravene.

Ophævelse af kogeanbefaling

Når årsagen er fundet og fjernet, og vandkvaliteten igen er tilfredsstillende, ophæver kommunen kogeanbefalingen overfor vandværket ejer/bestyrelse. Ejeren af vandværket/bestyrelsen skal meddele dig, at kogeanbefalingen er ophævet.