Naturprojekter

Lejre Kommuner har gennemført en række større naturpleje- og naturgenopretningsprojekter med tilskud fra Miljøministeriet og Det europæiske Fællesskab (EU).

Nogle af projekterne har til formål at gennemføre NATURA 2000-planerne. Disse har til formål at bidrage til at sikre den nødvendige indsats for en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

Andre af projekterne har til formål at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter udenfor NATURA 2000-områderne.