Japansk pileurt & kæmpe-pileurt

Der vokser to problematiske arter af pileurt i Danmark: Japansk pileurt (Fallopia japonica) og kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis). Begge arter betragtes som invasive i Danmark, men kæmpe-pileurt er endnu ikke et lige så stort problem som japansk pileurt. Derfor er fokus her primært på japansk pileurt.

Generelt om japansk pileurt

Japansk pileurt, også kaldet Japan boghvede, er en 2-3 meter høj, flot og livskraftig staude, der er populær som prydplante og blev bragt til Europa fra Asien for ca. 100 år siden. Japansk pileurt har små fine cremefarvede blomster, der blomstrer fra august til oktober. Plantens blade er 5-12 cm lange med lige afskåret bladbasis, mens stænglerne er tykke, hule og bambusagtige, foroven rigt grenede og ofte rødlige. Japansk pileurt danner typisk meget tætte og mørke bestande med ca. 80 skud pr. m2, som det er svært for andre planter og dyr at leve under.

De største forskelle på japansk pileurt og kæmpe-pileurt er, at kæmpe-pileurt er højere, bladene er væsentlig større (ca. 15-30 cm lange) og er tilspidset ovale med hjerteformet grund. Desuden er bladenes midtribbe ofte rød, hvor den hos japansk pileurt er lys grøn.

Læs mere om japansk pileurt og kæmpe-pileurt i boksen til højre. 

Hvorfor bekæmpe japansk pileurt?

Japansk pileurt bør bekæmpes, da den er skadelig på flere måder. Som nævnt danner japansk pileurt tætte bestande, der skygger andre planter ihjel, ligesom mange dyr heller ikke trives på arealer med planten. Hvis japansk pileurt vokser langs vandløb, kan der komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogle planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.

Japansk pileurt breder sig meget hurtigt, da den ikke har nogle naturlige fjender herhjemme, og har et omfattende og dybt rodnet, som gør den meget svær at bekæmpe. Derudover kan bare én centimeter rodstængel føre til nye planter og planten er samtidig så stærk, at den kan vokse igennem asfalt, murværk og beton. De sidste to faktorer kan betyde, at "inficerede" byggegrunde er usælgelige.

Hvad kan du gøre?

Det er i Danmark ikke muligt at stille krav til borgere om at de skal bekæmpe japansk pileurt. Vokser planten på din grund, anbefaler vi dog, at den bekæmpes. Noget af det bedste du kan gøre, er at forhindre japansk pileurt i at etablere sig, da den er næsten umulig at udrydde, når den først har etableret sig.

Dette kan gøres ved, at nyetablerede planter rykkes op eller rodstikkes - pga. plantens sejlivede natur skal det gøres i nogle år og det er vigtigt at sikre sig, at rester af rodnettet ikke er efterladt i jorden. Man kan også bekæmpe japansk pileurt ved at overdække den med plastik, men det kan tage mere end 3 år.

Læs mere om bekæmpelse af japansk pileurt og se også Naturstyrelsens gratis pjece i boksene til højre.  

Det skal slutteligt nævnes, at skuddene af japansk pileurt er spiselige og minder meget om rabarber i smagen, så du kan simpelthen bekæmpe japansk pileurt ved at spise den. Planten indeholder også oxalsyre og smagen er krydret, syrlig og frisk. Du kan eksempelvis finde en lækker opskrift på en kompot med japansk pileurt i Læs mere boksen til højre.