Motorbåde og brætsejlads

Sejl efter reglerne i Isefjorden og Roskilde Fjord

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads gælder for sejlads i Isefjorden, Roskilde Fjord samt Holbæk Fjord og Køge Bugt med tilhørende vige og bugter, og ved øvrige kyster i Midt- og Vestsjællands politikreds. 

Reglementet skal sikre, at badende ikke forulempes af sejladsen og af støj. Reglementet skal også sikre at dyre- og naturbeskyttelseshensyn og reservatbestemmelser ikke tilsidesættes.

Du finder reglementet i hele dets ordlyd til højre på denne side..

God tur og god sommer!