Spildevand - kloak og planlægning

Her finder du kontaktoplysninger til forsyningsselskabet FORS A/S der driver vores kloakker og tømningsordninger. Du kan også læse vores Spildevandsplan og se planens kort over eksisterende og planlagte kloakoplande hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning.

FORS A/S driver og vedligeholder vores kloakker og tømningsordningen for samle- og bundfældningstanke. Det er dem der opkræver spildevandsafgift. 

Hvis du har spørgsmål til opkrævning af spildevandsafgift, tømningsordning, fremtidige kloakeringsprojekter, problemer med kloakken eller mistanke om brud på ledningen skal du kontakte FORS A/S via deres hjemmeside eller på telefon 70 20 20 66.

Fors A/S hjemmeside 

Spildevandsplanen beskriver, hvordan spildevandet skal håndteres i kommunen. Hvordan spildevandet skal håndteres hos dig, afhænger af om din ejendom ligger i det åbne land eller i bymæssig bebyggelse.

Spildevandsplan 2016 - 2023 og kort

Spildevandsplanen udgør det administrative grundlag for planlægningen i perioden 2016-2023, og den er et arbejdsredskab for os og forsyningsselskabet  FORS A/S. 

Store dele af ejendommene i kommunen er kloakeret i dag og håndterer deres spildevand på en miljørigtig måde. En mindre del af ejendommene i kommunen sender stadig blandet spildevand og regnvand til renseanlæggene.

Med spildevandsplanen fortsætter vi med at separatkloakere i fælleskloakerede områder. Det betyder at byerne Hvalsø, Osted, Øm, Lyndby og Gl. Sonnerup i perioden frem til 2023 er planlagte til separering.

Fakta:
• Ca. 14.000 ejendomme i Lejre Kommune
• 90 % af ejendommene er kloakeret
• 85 % af det kloakerede areal sender kun deres spildevand til renseanlæggene
• 15 % af det kloakerede areal har spildevand og regnvand i samme ledning
• 8 mindre renseanlæg

Du kan se planen og tillæggene til spildevandsplanen i boksene til højre.

Se spildevandsplanens kort

Du kan se spildevandsplanens kort over eksisterende og planlagte kloakoplande, herunder oplande hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning, ved at klikke på ”se kort” nedenfor.

Se kort

Når du har åbnet kortet, finder du de enkelte kortlag som følger:

1 - Udvid mappen ”Spildevandsrensning” i menuen ude til venstre (klik på den hvide pil)
2 - Vælg det/de kortlag, som er relevant for dig, ved at sætte flueben i deres respektive bokse
3 - Klik på knappen for tema-information (hvidt ”i” i en blå cirkel), yderst til venstre i kortets værktøjslinje
4 - Herefter kan du få nærmere information om et konkret kortlag ved at klikke et vilkårligt sted i det     pågældende lag.