Vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør der ikke er galvaniserede, eller har katodisk beskyttelse, skal de udskiftes til typegodkendte rør senest 30 år efter tanken er installeret. 

Vær opmærksom på at olietanke der er udskiftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler for rørføringen. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. 

Mange er ved udskiftning af en gammel olietank ikke opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til kravene om  typegodkendte rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er din tank således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige.