Fredninger

Større områder i Lejre Kommune er fredet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 33. Fredningerne kan bl.a. have til formål at beskytte landskaber, udsigter, naturen, rekreative interesser mv. Når et område er fredet, skal du følge nogle særlige regler.

Fredningerne indeholder bestemmelser om, hvad der er tilladt inden for det fredede område og kan bl.a. indeholde forbud mod at opføre bebyggelse, plante træer eller ændre terrænet. Reglerne kan også sikre eller forbyde offentlig adgang til et område. Ofte vil en ejer af et fredet areal have mindre råderet over det. Hvis et område er fredet, er det tinglyst på ejendommen.

Det er kommunen, der holder øje med, at en frednings formål og bestemmelser bliver overholdt, mens det er fredningsnævnet der træffer afgørelse i forhold til ansøgninger om dispensation.

Kontakt

Telefontider

Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Affald, genbrug og skadedyr - 4646 4435

Byggeri og landzone - 4646 4900

Natur og Miljø - 4646 4940

Plan, Erhverv og Klima - 4646 4950

Vej - 4646 4930

Øvrige henvendelser - 4646 4646

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, byggeri@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00