Klima

Bo vandsikkert

Med klimaforandringer følger mere vand: Vandstanden i havene stiger, vi vil opleve flere og mere voldsomme storme og skybrud, 100-års hændelser kan komme hyppigere og det kan føre til oversvømmelse langs vandløb og i lavninger i terræn. Derfor stiger risikoen for lokale oversvømmelser. 

Sådan sikrer du din ejendom imod vand

Lejre Kommune ønsker at informere borgerne, så oversvømmelser medfører så få og små skader som muligt. 

Det er borgernes ansvar at sikre sin bolig og det kan have økonomiske konsekvenser at lade være.

På denne side kan du læse mere om dit ansvar og mulige løsninger.  

Det er grundejerens ansvar at sikre sin ejendom. Lejre Kommunes opgave er i første omgang at sikre kritisk infrastruktur og kommunens bygninger og værdier. Derfor er det vigtigt, at folk også selv er forberedt, så beredskabet kan koncentrere sig om de steder, hvor der er mest brug for hjælp. 
 

Kan jeg få erstatning? 

Det kan have konsekvenser for din forsikring, og for din boligs værdi, hvis du ikke sikrer din bolig mod oversvømmelse.  

Ejendomme er normalt dækket af egen forsikring.  Kontakt dit forsikringsselskab for at finde ud af, hvordan du er dækket. 

Læs mere dit og andres ansvar ved oversvømmelse af bolig.

 

På kortet kan du se om din adresse er særligt udsat for oversvømmelse som følge af stormflod, store regnskyl mm.

Se kortet her

Når du ejer et hus, er alle kloakker på din grund private - og dermed dit ansvar. Dette gælder også for grundejerforeninger med private fælleskloakker.  

Det betyder, at du skal sørge for:  

  • At vedligeholde kloakken, så den fungerer i det daglige 
  • At spule og reparere kloakken 
  • At udbedre eventuelle problemer 

Det er et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester, når der arbejdes med spildevandsinstallationer.  

 Find lokale virksomheder her.

Du kan se hvad du i øvrigt selv kan gøre her: 

 Husk at søge nødvendige myndighedsgodkendelser inden du går i gang. 

 

Lejre Kommune har ansvar for offentlige/kommunale anlæg samt for beredskabet. Der er ikke uanede ressourcer, og det er en hård prioritering af, hvad der skal sikres og i hvilken rækkefølge. 

Det er Lejre Kommunes ansvar at udarbejde en plan for håndtering af regnvand og spildevand samt vedligeholde åer, regnvandsbassiner mm.  Lejre Kommune har ansvar for hovedkloakker og for at sikre at spildevand/regnvand er dimensioneret korrekt efter spildevandsplanen. Kommunens sætter målsætninger for afløbene. Forsyningsselskabet Fors A/S er ansvarlig for at opfylde kravene. 

Lejre Kommune vurderer og giver tilladelser til blandt andet nedsivning af regnvand på privat grund. Læs spildevandsplanen her

Det er Lejre Kommunes ansvar via planlægningsarbejdet i lokalplaner at sikre at byggeri og anlæg er bedst rustet mod oversvømmelser. 

Ved akutte oversvømmelser som fx voldsomme skybrud eller stormflod er Lejre  Kommune, herunder Lejre Brandvæsen, med hjælp fra Vej og Park ansvarlige for at pumpe vand væk fra kritiske offentlige arealer, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

 

 

 

Lejre Kommune fører tilsyn med de offentlige vandløb, som kommunen selv har ansvaret for at vedligeholde.

Private grundejere er ansvarlige for egne dræn og vandløb. Lejre Kommune er vandløbsmyndighed og kan påbyde de ansvarlige private grundejere at vedligeholde deres egne dræn og vandløb.

Kommunen kommer ikke ud og besigtiger private dræn og vandløb, medmindre vi bliver kontaktet om f.eks. et ulovligt forhold eller problemer med vand, som måske kan skyldes manglende vedligeholdelse. Hvis dræn eller vandløb ikke er vedligeholdt, anbefaler vi, at du som udgangspunkt selv først prøve at gå i dialog med grundejeren.

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at en grundejer har forsømt at vedligeholde et dræn eller vandløb, kan vandløbsmyndigheden påbyde den ansvarlige grundejer at foretage det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. En sådan sag forløber typisk over flere måneder, da der skal indkaldes til besigtigelse, og da alle parterne skal have mulighed for at blive hørt. I de sager, hvor vandproblemerne skyldes manglende vedligeholdelse, kan vandløbsmyndigheden derfor heller ikke afhjælpe vandproblemerne fra dag til dag.

Problemer med vand på grunden kan skyldes at dræn og vandløb  ikke er store nok til at håndtere de store nedbørsmængder. Kommunen kan ikke pålægge nogen at etablere større dræn eller vandløb. 
Kommunen kan ikke rådgive private grundejere om håndtering af vand. Så hvis du har brug for rådgivning, skal du tage fat i en privat rådgiver.

 

Kontakt

Stine Stetson
Natur og miljø
Tlf: 4646 4814