Beskyttede sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger er generelt beskyttede af Museumsloven. Der er derfor visse forhold, som du skal være opmærksom på, hvis der ligger et dige på din ejendom. Du må ikke foretage ændring i tilstanden af sten- og jorddiger uden en dispensation fra os. Læs mere på siden her.

En stor del (ca. 70 %) af de diger, der eksisterede i slutningen af 1800-tallet, er fjernet inden for de sidste hundrede år. Denne udvikling forventer vi fortsætter, som følge af sammenlægninger af landbrug.

Diger er vigtige elementer i kulturlandskabet, da de dels viser, hvordan landskabet blev brugt og fordelt, dels fungerer de i dag som levesteder for dyr og planter og dels bidrager til et varieret landskab.

Selv væsentlige jordbrugs- eller økonomiske interesser er i sig selv ikke grund nok til at ændre digerne, men mindre gennembrud kan tillades i særlige tilfælde for at lette driften af digerne. Er der tale om at ændre digerne væsentligt, skal der ligge samfundsmæssige interesser til grund for at dispensere.

Klik her for at læse Kulturarvsstyrelsens vejledning om beskyttede diger

 

Kontakt

Telefontider

Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Affald, genbrug og skadedyr - 4646 4435

Byggeri og landzone - 4646 4900

Natur og Miljø - 4646 4940

Plan, Erhverv og Klima - 4646 4950

Vej - 4646 4930

Øvrige henvendelser - 4646 4646

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, byggeri@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00