Mobil- og bredbåndsdækning

Selvom det ikke er en kommunal opgave at sikre mobil- og bredbåndsdækning, investerer Lejre Kommune 7 mio. kr. i indsatser, der forbedrer den lokale mobil- og bredbåndsdækning.

Kontakt bredbåndskoordinatoren

Hvis du ønsker hjælp og vejledning til, hvilke muligheder du og dit lokalområde har for at opnå bedre bredbåndsløsninger, kan du kontakte bredbåndskoordinatoren i Lejre Kommune. Bredbåndskoordinatoren vil være behjælpelig med at formidle de forskellige muligheder samt følge op på kontakten til teleudbyderne. 
Bredbåndskoordinator Carsten Torrild kan kontaktes på mobil 24 24 27 58 eller mail cato@lejre.dk

Bredbåndspuljen 

Lejre Kommune kan ikke selv være leverandør af internet, men kommunen kan gøre det attraktivt for teleudbyderne at etablere sig i Lejre Kommune. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte lejen af kommunale arealer og ejendomme til 0 kr. til operatører, som anvender arealerne til opsætning af master og sendeudstyr. Derudover giver Lejre Kommune tilskud på 5.000 kr. per adresse til lokale ansøgninger til den statslige bredbåndspulje. Tilskuddet vil øge ansøgernes mulighed for at opnå støtte.

Læs mere om den statslige bredbåndspulje her

Nedenfor kan du læse mere om mobil- og bredbåndsdækningen i dit område, samt mulighederne for at opnå bedre dækning.

Hvordan er bredbåndsdækningen i dit område?

www.tjekditnet.dk får du et overblik over de forskellige bredbåndsløsninger, som du kan etablere i din husstand, samt hvilke hastigheder udbyderne kan tilbyde. Hvis I er flere husstande i området, som har en dækning på under 10 Mbit download og 2 Mbit upload, har I mulighed for at søge den statslige bredbåndspulje til et fælles projekt, hvor en teleudbyder udbygger dækningen i jeres område.

Er der ikke mulighed for at deltage i et puljeprojekt - eller opnår man ikke tilskud - kan man samarbejde med teleselskaberne om et kommercielt projekt. Det kræver en samlet henvendelse fra minimum 40 husstande til de pågældende teleselskab.
 

Kort over områder, som dækkes af trådløst bredbånd

Trådløs bredbåndsdækning har vundet frem de seneste år som en løsning, der især tilgodeser mindre byer og landområder, da teknologien ikke kræver samme investering i infrastruktur som kabelbaseret bredbånd. I Lejre Kommune er flere områder blevet forsynet med trådløst bredbånd. Vi arbejder på at lave et kort, så du kan se hvilke områder som dækkes af de trådløse udbydere.

Mobildækningen

Mobildækningen afhænger af mastepositionerne i Lejre Kommune. Du kan følge den gradvise udvikling af mastepositioner på www.mastedatabasen.dk, hvor du både kan se placeringen af mastepositionerne, hvilke udbydere der anvender de forskellige mastepositioner, samt kommende mastepositioner i Lejre Kommune.

Følg linket herunder og brug kortet til at se, hvilke tele- og internetudbydere, der giver dig den bedste dækning, der hvor du bor. 

Du finder kortet her

Der forventes tilskud på bredbånd igen i 2019

Igen i år 2019 forventes det, at der er mulighed for tilskud på bredbånd – både fra stat og kommune. De endelige regler er under udarbejdelse. I Lejre kan der søges tilskud til alle med dårlig internetforbindelse – boliger, virksomheder og sommerhusområder.

Der kan ikke søges tilskud til adresser i byzoner – Byzoner kan ses på ovenstående kort. 

Det tager lang tid at få et puljeprojekt til at køre, og selvom tidsplanen ser luftig ud, kræver det meget arbejde, og er meget tidskrævende at skaffe den nødvendige tilslutning. Vejledning kan ses på www.ens.dk/bredbaandspulje. En helt konkret vejledning for 2019 er på vej.


Kommunens foreløbige tidsplan til at hjælpe med processen er:

December 2018 – Januar 2019:

 • Interesserede snakker med hinanden og tager evt. kontakt til kommunens bredbåndskoordinator

 • 29. januar: borgermøde for interesserede. Se præsentationen her

 • Gennemgang af muligheder og procedurer.

 • Nuværende udbydere i Lejre fortæller om erfaringer.

 • Alternative muligheder.

 • Mødeborde til snak med udbydere og kommunens bredbåndskoordinator.


Februar og marts: 

 • Etablering af projektgrupper med ildsjæle og brugere.

 • Projektgrupper samarbejder med bredbåndskoordinator og kontakter evt. forskellige udbydere.

April til august: 

 • Projektgruppen arbejder med orientering og konkret tilslutning .

 • Tilskudsmuligheder pr. ejendom kontrolleres og fejl i ministeriets registrering justeres.

 •  Er der allerede valgt udbyder, sker det i samarbejde med denne.


September:

 • Bredbåndsprojektet annonceres (på statslig portal, del af krav for støtte).

 • Indgå aftale med udbyder, hvis det ikke allerede er sket.

 • Indgå aftale med brugere.


Oktober: 

 • Frist for indsendelse af ansøgning.