Mobil- og bredbånd

Har du brug for at høre om, hvilke muligheder du og dit lokalområde har for at få bedre bredbåndsløsninger?

Energistyrelsen har sammen med KL lavet en guide om, hvad man kan gøre lokalt for at styrke bredbåndsdækningen.

 Sådan gør du

 1. Undersøg dine muligheder for at få en hurtigere bredbåndsforbindelse på Tjekditnet
 2. Findes der andre udbydere på din adresse, så kontakt disse og få et tilbud på en løsning
 3. Findes der ikke andre udbydere på din adresse, så undersøg, om dine naboer har samme problem og gå sammen om løsningen
 4. Undersøg, om der er andre udbydere i naboområderne og kontakt disse og an­dre med henblik på at få et samlet tilbud for fx hele dit lokalområde
 5. Vær opmærksom på, at der findes flere forskellige typer bredbåndsteknologier

Få flere gode råd og tips på Energistyrelsens hjemmeside

 

Råd og vejledning

Har du brug for råd og vejledning om, hvordan du kan få bedre bredbåndsløsning, så kan du også kontakte Michael Casse, der er projektleder for digital infrastruktur i Lejre Kommune. Kontaktoplysninger findes i boksen til højre.

Du kan bl.a. få:

 • Besøg af vores projektleder for en nærmere dialog om, hvordan han kan støtte jeres arbejde med at få bedre bredbånd i jeres lokalområde 
 • Vejledning om, hvilke bredbåndsteknologier der findes
 • Vejledning om, mulighederne for tilskud og om de kan bruges i dit lokalområde 

 

Bredbåndspuljen 2020

Så er bredbåndspuljen for 2020 åbnet. Puljen er på 98,5 mio. kr., derudover er der afsat 3 mio. kr. til Energistyrelsens administration.

Hvem kan søge puljen?

 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på ens.dk, gule adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke.
 • Der kan gives tilskud til adresser, der ligger i landzone eller i sommerhusområder.
 • Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 4.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 100.000 kr. i gennemsnit pr. adresse

 

Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2020 kan opdeles i nedenstående 10 punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe. Det er en fordel at være flere,så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen
 1. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten. Vær opmærksom på kriterierne som indgå i pointmodellen. Energistyrelsen anvender pointmodellen til at afgøre, hvilke projekter, der får tilsagn om tilskud. 
 1. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indhente fuldmagter og underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og hvor meget egenbetaling man er villig til at betale. Der skal anvendes en fuldmagtskabelon udarbejdet af Energistyrelsen. Det anbefales, at den udfyldes med blokbogstaver.  Se fuldmagtskabelonen 
 1. Få overblik over adresserne i projektområdet.Hvis I mener, at én eller flere adressers status ikke er korrekte, så husk at sende indsigelse til Energistyrelsen, inden fristen for indsigelser udløber. Se adressernes status på ens.dk
 1. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk og eventuelt også deltage som partner i projektet eller kender andre projekter, der kunne være relevant at indgå i dialog med. 
 1. Annoncer projektet. Projektet skal annonceres i mindst tre uger via Energistyrelsens hjemmeside, for at få tilbud fra bredbåndsudbydere. Fristen for at annoncere et projekt er den 21. september 2020. Efter denne dato vil det ikke længere være muligt at annoncere et projekt. Se listen over annoncerede projekter Projekter, der indsender deres annoncering samme dag inden kl. 11, vil blive annonceret på hjemmesiden samme dag, indsendes de efter kl. 11 vil de først blive annonceret den følgende dag.Læs mere om Annoncer projektet (punkt 6)  
 1. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis i ikke har modtaget noget tilbud, kan I selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på jeres projekt.
  Se listen over selskabernes kontaktpersoner 
 1. Indgå partnerskabsaftale mellem sammenslutningen og bredbåndsudbyder (og eventuelt den lokale kommune, hvis denne vil indgå som deltager i partnerskabet), hvor roller og de nærmere detaljer i projektet fastlægges. Se hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. 
 2. Send ansøgningind via Energistyrelsens tilskudsportal, Se guide til portalen. Fristen for at ansøge bredbåndspuljen er den 26. oktober 2020.
 3.  Tildeling af tilskudsker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Læs mere om pointmodellen

 

Har du og dine naboer spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte Michael Casse.
Mere information om bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

 

Andre links hos Energistyrelsen, som kan være interessante:

Information om bredbånd

Information om telefoni

Information om telepolitik

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk