Om jobcenter Lejre

I Jobcenter Lejre arbejder vi for

  • at alle kommer i arbejde
  • at holde tæt kontakt til ledige for at sikre, at de benytter alle jobmuligheder og selv tager ansvar for at finde en plads på arbejdsmarkedet
  • at holde tæt dialog med virksomhederne for at sikre, at de får den arbejdskraft som de har behov for - på såvel kort som langt sigt

Hvad kan du bruge Jobcenter Lejre til?

  • Vi hjælper dig som borger i kommunen til at få et arbejde, eller bevare dit nuværende arbejde
  • Vi kan rådgive dig om arbejdsmarkedsforhold samt vejlede dig om de muligheder, der er inden for beskæftigelsesområdet - både i forhold til ansættelse på almindelige vilkår og med støtteordninger