Revalidering

Revalidering er en hjælp du kan få, hvis din arbejdsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Revalidering eller omskoling er en mulighed for borgere der har en begrænset arbejdsevne - men en realistisk mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet efterfølgende.

For at kunne få tilbud om revalidering eller omskoling, skal du opfylde disse betingelser:

  • Du har en begrænsning i din arbejdsevne.
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre dig til hel eller delvis selvforsørgelse.
  • Erhvervsrettede aktiviteter, f.eks. aktivering efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning har ikke været nok til at bringe dig ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Begrænsningen i arbejdsevnen kan være begrundet i fysiske eller psykiske faktorer, men også særlige sociale forhold indgår i vurderingen.