Sygedagpenge: se dine muligheder

Hvis du bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge. Måden at få sygedagpenge på afhænger af, om du er lønmodtager, ledig eller selvstændig.

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

Din sygemelding bliver registreret i NemRefusion. Når din sygemelding er registreret i NemRefusion, modtager du et brev derfra i din digitale postkasse.

Via et link til mitsygefravær.dk, skal du logge på med MitID. Linket er tilgængeligt i det brev, du får fra NemRefusion.

Her skal du tage stilling til de oplysninger, der er indberettet og godkende eller udfylde med supplerende oplysninger. Det skal du gøre inden den frist du får oplyst.

Husk at tjekke, at du får en kvittering for din indberetning.

Hvis du ikke modtager en meddelelse, skal du senest tre uger efter første fraværsdag kontakte kommunen og søge om sygedagpenge. Du vil blive indkaldt til samtale af en rådgiver fra Sygedagpengeteamet i Jobcenteret, senest 8 uger efter 1. sygedag.

Du kan have ret til sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Som udgangspunkt er det en betingelse, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land, hvis du flytter inden for EU eller flytter til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

DU SKAL OGSÅ OPFYLDE ÉT AF FØLGENDE BESKÆFTIGELSESKRAV:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for din første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse.
 • Du er ansat i fleksjob.

Find information om hvem, der kan få sygedagpenge, hvor meget du kan få, og hvordan du gør. 

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er ledig

For at modtage sygedagpenge som ledig, skal du være medlem af en A-kasse. Du skal også have ret til Dagpenge eller have ret til at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Når du bliver syg, skal melde dig syg på 'Min side' på Jobnet.dk under menuen 'Selvbetjening'. Det skal du gøre på din første sygedag.

Er du syg mere end 14 dage, bliver du automatisk afmeldt Jobnet, og din sag overgår til en rådgiver i Jobcenteret. 

Vær opmærksom på, at nogle A-kasser kræver, at du også fortæller dem, at du er blevet syg.

Du bliver kontaktet af en rådgiver fra Sygedagpengeteamet, dagen efter din sag er modtaget.

Når du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.
Derudover skal du have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan som ledig opfylde beskæftigelseskravet, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • Du ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.
 • Du ville have haft ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg.

Du kan også opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.

Find information om hvem, der kan få sygedagpenge, hvor meget du kan få, og hvordan du gør.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Er du blevet syg som selvstændig erhvervsdrivende, skal du søge kommunen om sygedagpenge via NemRefusion.

Er du oprettet som bruger i Nemrefusion, og har du medarbejdersignatur, kan du anmelde sygdom på dette link:

Anmeld sygefravær (Virk.dk)

Har du ikke medarbejdersignatur og brugerrettigheder til Nemrefusion, kan du læse på Nemrefusion.dk, hvordan du gør.

Nemrefusion

Du skal melde dig syg:

 1. En uge efter første fraværsdag (hvis du er forsikret fra første fraværsdag, eller du er omfattet af aftalen om kronisk sygdom)

 2. En uge efter tredje fraværsdag (hvis du er forsikret fra tredje fraværsdag)

 3. Tre uger efter første fraværsdag (hvis du ikke er forsikret)

Din anmeldelse gælder fra det øjeblik, du har underskrevet digitalt og signeret din anmeldelse. Har du underskrevet din anmeldelse for sent, har du i de fleste tilfælde først ret til dagpenge fra den dag, hvor kommunen har modtaget din anmeldelse.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

Der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med. Derudover er det en betingelse, at:

 • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet
 • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Hvis du har drevet virksomhed i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Som udgangspunkt kan du først få sygedagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom, med mindre du har tegnet en sygedagpengeforsikring.

Find information om hvem, der kan få sygedagpenge, hvor meget du kan få, og hvordan du gør. 

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk

Jobcenter
Tlf: 46464620
Ydelseskontoret