Unge og voksne med særlige behov

Hjælper dig med særlige behov til at få et aktivt og selvstændigt liv. Det gælder både som deltager i samfundet, i eget hjem og i forhold til at kunne tage en uddannelse eller komme i arbejde. Vi arbejder med et rehabiliterende sigte med fokus på udvikling, mestring, aktivt medborgerskab og erkendelse af begrænsninger.

Hvis du eller dine pårørende har behov for støtte på grund af f.eks. psykiske udfordringer, mentale og fysiske handicaps eller misbrug, kan du rette henvendelse til en rådgiver i Team Social Service for at høre nærmere om mulighederne for støtte. Der er mulighed for visiteret støtte som pædagogisk støtte i eget hjem eller botilbud, men der findes også uvisiterede støttemuligheder i form af et Værested og Åben rådgivning.

Team Integration arbejder inden for det samme område i forhold til flygtninge i kommunen. Samtidig visiterer de nyankommne flygtninge til midlertidige boliger, og anviser permanente boliger til flygtninge, når det er muligt.

Har du som ung brug for en særlig indsats for at kunne komme i gang med en uddannelse eller komme i beskæftigelse, kan du rette henvendelse til en rådgiver i Team Udvikling og beskæftigelse, og høre mere om dine muligheder.


Unge og voksne med særlige behov arbejder for at:

• støtte unge og voksne med særlige behov
• støtte unge til at komme i uddannelse eller beskæftigelse
• boligplacere flygtninge i Lejre Kommune

Unge og voksne med særlige behov er organiseret i tre teams:

• Team Social Service
• Team Integration
• Team Udvikling og beskæftigelse.

Der er desuden i afdelingen to tilbud til unge, der har brug for særlig støtte:

• Projekt Ung og Uddannelse - aktivering
• Projekt Ung og Uddannelse - forrevalidering