Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv hvor meget og hvor ofte, du vil arbejde.

Lejre kommune kan godkende dig til et socialt frikort, hvis du kan sige ja til følgende:

 

Du har sociale udfordringer, fx
- hjemløshed
- et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol
- en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer

Og

Du er ikke under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år

Du har tjent mindre end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år.

Sådan fungerer et socialt frikort
1. Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet
2. Du taler med din sagsbehandler i kommunen, og udfylder ansøgningen sammen med din sagsbehandler.
3. Du finder selv et job eller Lejre Kommune forsøger at finde jobmuligheder, men du kan ikke være sikker på at kommunen kan skaffe dig et job.
4. Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort

Læs mere om socialt frikort på www.socialstyrelsen.dk/socialtfrikort

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk