Social, Integration & Misbrug

understøtter borgere med særlige behov i muligheden for et aktivt og selvstændigt liv. Vi arbejder med et rehabiliterende sigte med fokus på udvikling, mestring, aktivt medborgerskab og erkendelse af begrænsninger.  

Hvis du eller dine pårørende har behov for støtte på grund af f.eks. psykiske udfordringer, mentale og fysiske handicaps eller misbrug, kan du rette henvendelse til en rådgiver i Team Social Service for at høre nærmere om mulighederne for støtte. Der er mulighed for visiteret støtte som pædagogisk støtte i eget hjem eller botilbud, men der findes også uvisiterede støttemuligheder i form af et Værested og Åben rådgivning.

Team Integration arbejder inden for det samme område i forhold til flygtninge i kommunen. Samtidig visiterer de nyankommne flygtninge til midlertidige boliger, og anviser permanente boliger til flygtninge, når det er muligt. 

Social, Integration og Misbrug arbejder for at: 

  • støtte voksne med særlige behov
  • boligplacere flygtninge i Lejre Kommune

 Afdelingen for Social, Integration & Misbrug er organiseret i to teams: 

  • Team Social Service
  • Team Integration