Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Du kan søge om hjælp til forsørgelse, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

Hvis du vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du møde i Jobcentret på første ledighedsdag.

Du får udleveret et ansøgningsskema om hjælp til forsørgelse (kontanthjælp) samt en liste over relevant dokumentation i forbindelse med din henvendelse i Jobcentret. Dato for henvendelse vil blive anført på ansøgningsskemaet i forbindelse med udleveringen, da kontanthjælp og uddannelseshjælp tidligst kan udbetales med virkning fra henvendelsestidspunktet i Jobcentret.

Ansøgningsskema og dokumentation afleveres til

Ydelsen, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

eller Borgerservice på samme adresse.

Læs mere om ansøgning og krav om dokumentation her