Danskundervisning for ikke-danske statsborgere

Alle udlændinge over 18 år med gyldig opholdstilladelse, og som er tilmeldt folkeregistret i Lejre Kommune, kan have ret til undervisning i dansk. Danskundervisning er en del af introduktionsprogrammet.

Både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande kan have ret til danskundervisning.

Du skal ringe eller møde op på Jobcenter Lejre, der bedømmer, om du har ret til danskundervisning.

Har du ophold som turist i Danmark, eller venter du på en opholdstilladelse fra Udlændingeservice, har du ikke ret til danskundervisning.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk