Familierådgivningen

har ansvaret for den samlede specialiserede indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier i Lejre Kommune. Familierådgivningen er indgangen til kommunen for alle familier med børn og unge under 18 år, hvor indsatser på almenområdet (skole og dagtilbud) ikke er tilstrækkelige. 

 I Familierådgivningen kan du få råd og vejledning omkring mulighederne for indsatser overfor børn og unge med særlige behov, herunder også børn og unge med psykiske og fysiske handicap. Du kan ligeledes få information omkring lovgivning og dine rettigheder.

 Familierådgivningen indgår i samarbejdet på det tværgående børneområde og er i tæt sparring og dialog med PPR, skoler og dagtilbud for at sikre tidlig opsporing og indsats. Vi vægter samarbejdet og dialogen med familien højt.

 Familierådgivningen arbejder for at: 

  • bevare børn og unges tilknytning til almenområdet
  • styrke forældrekompetencer
  • sikre udsatte børn og unge et værdigt liv
  • sikre kvalificeret sparring til almenområdet

 Familierådgivningen er organiseret i to afdelinger:

  • Børn- og Ungerådgivningen
  • Familiehuset