Familiehuset

Familiehuset er et tilbud til familier, som har et barn i alderen 0-17 år, der har brug for hjælp til at håndtere de udfordringer familien møder, der har indflydelse på barnets trivsel.

Luk alle
Åben alle

Tilbud til familier

Familiehuset er et tilbud til familier, som har et barn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer familien møder, der har indflydelse på barnets trivsel.

I Familiehuset finder du familiekonsulenterne og ungekonsulenterne.

Vi arbejder ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang med fokus på at fremme den enkeltes udvikling og at kunne mestre egen situation. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret og positivt menneskesyn, hvor vi respektfuldt møder mennesket hvor det er.

Vi arbejder procesorienteret med guidning, rådgivning og behandling, og inddrager din feedback. 

For at have et forløb i Familiehuset, skal du henvises via Børn og ungerådgivningen.

Tilbud til unge

Familiehuset er et tilbud til familier, som har et barn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer familien møder, der har indflydelse på barnets trivsel.

Åben anonym rådgivning - kontakt

Et tilbud til børn og unge (0-17 år) og deres forældre

Alle kan have problemer i familien. Åben Anonym Rådgivning er et gratis og anonymt kommunalt tilbud, hvor du kan få råd og vejledning.

Du kan enten få telefonrådgivning eller møde op til en personlig samtale. Vi tilbyder op til tre samtaler. De udfordringer du kan henvende dig med, kan blandt andet være familiekonflikter, bekymringer for et barn, unge med misbrug, overvejelser om skilsmisse m.m.

Du kan ligeledes få råd og vejledning om børns udvikling, sprog og motorik. Rådgivningen foregår altid anonymt. Med andre ord, så kan du sagtens får råd og vejledning hos den Åbne Anonyme Rådgivning uden at blive registreret som en ”sag” hos kommunen og din henvendelse vil heller ikke blive skrevet ned nogen steder. Hvad er formålet med en Åben Anonym Rådgivning? Formålet er, at du kan få anonym rådgivning, så tidligt som muligt, for at undgå at vanskelighederne vokser sig store. Hvem kan henvende sig til den Åbne Anonyme Rådgivning? Alle familier med børn fra 0-17 år, som bor i Lejre Kommune samt børn og unge under 18 år kan kontakte rådgivningen.

Kontakt

Du kan ringe eller møde personligt op torsdage mellem kl.16.00 og kl.18.00. Adressen er er Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø (Indgang børn og Ungeafdelingen), tlf.nr. er 51 36 80 76. 

PPR kan du ringe til på alle hverdage mellem kl. 8 -12. Adressen er Bogøvej 9, 4060 Kr. Såby og tlf.nr. er 51 17 58 00. Du kan læse mere om PPR på: www.lejre.dk - søg på ”PPR”.

Den åbne anonyme rådgivning på Hvalsø Rådhus, er lukket i skolernes ferier.

I disse perioder kan du ringe til børn- og unge rådgivningen i kommunens åbningstid på
tlf. 4646 4646

Forældre hjælper forældre

Hvor går du hen, hvis du er forældre til en ung, der har det svært, og du har brug for at tale med andre forældre, der har haft det eller har det lige som dig?

I Lejre Kommune starter vi op med Peer-to-peer grupper eller på almindelig dansk; unge hjælper unge-grupper og forældre hjælper forældre-grupper.

Forældre-grupper:

Vi har også tilbud til dig som forældre til en ung som har det svært, hvor du kan mødes og snakke med andre forældre, der står eller har stået i en lignende situation. Til gruppen knyttes to forældre-peers, som er forældre til teenagere med udfordringer. Disse forældrepeers vil dele egne erfaringer, og fortælle hvad de har gjort for at få familielivet til at fungere bedre. 
En fagprofessionel fra Familiehuset i Lejre Kommune, vil også deltage i møderne, men det vil primært være de frivillige forældrepeers som er tovholder på møderne.

En af de forældre, du kan møde, er Linda som er frivillig i gruppen.

Se en kort video med Linda her

Temaer
Temaer der blandt andet vil blive drøftet er: Skærmtid, pligter i hjemmet, parforhold, fastholdelse på arbejdsmarkedet for forældrene og skole/fremtid for de unge, skyldfølelse og spekulationer, krav – hvornår giver man plads og hvornår presser man.

Vi mødes 6 gange og den første forældregruppe starter mandag den 16. november kl. 16.00 – 18.00.

Corona
På baggrund af regeringens retningslinjer vil vi alle skulle bære mundbind, når vi bevæger os rundt i bygningen. Dette kan dog tages af, når vi sidder ned inde i borgerstuen.
Der vil være plads til syv deltagere i gruppen.

Hvem er projektets målgruppe
Indsatsen henvender sig primært til unge mellem 13 og 20 år, som har det svært i livet, fx til unge hvis forældre er skilt, unge med præstationsangst, unge med en diagnose hos sig selv eller i familien.
Unge som har lyst til at deltage i en gruppe med ligesindede, hvor gruppen faciliteres af unge-peers og en fagprofessionel.
Indsatsen henvender sig også til de unges forældre, som har lyst til at deltage i en gruppe, hvor de kan få støtte, råd og vejledning fra andre forældre, der har erfaringer med lignende problemstillinger. 

Hvad er en peer?
En peer – er en person der bruger egen erfaring til at støtte ligesindede. 

Hvad er formålet med indsatsen?
Formålet er at udvikle en bæredygtig model for gruppeforløb, hvor unge som har det svært i livet, kan udveksle erfaringer med andre unge og blive bedre til at håndtere deres hverdag ved at spejle sig i - og få rådgivning fra – peers.
Ligeledes er det formålet at tilbyde gruppeforløb til forældre til unge, der har det svært i livet, sådan at forældrene kan støtte og vejlede hinanden.
For at gøre det, opbygges et netværk af peers, som med støtte fra faglige medarbejdere kan organisere og facilitere gruppeforløb for unge og forældre i samme livssituation.
Netværket superviseres og støttes af fagprofessionelle, så de frivillige oplever, at de er en del af et vigtigt fællesskab. 

Baggrund for projektet
Lejre Kommune arbejder med at implementere en sammenhængende kommunal ungeindsats, og har i den forbindelse gennemført workshops med unge psykisk sårbare. De unge udtrykker et klart ønske om at møde andre ligesindede unge i et rum, hvor der ikke er fokus på hverken behandling eller sagsbehandling, men hvor deres egne oplevelser og erfaringer kan få frit spil og skabe sammenhold og støtte. På workshoppene gav det de unge stor værdi at fortælle egne historier til andre unge, der kunne relatere til deres oplevelser.
Ved at dele deres erfaringer gav de unge hinanden håb, mod og tro på, at selvom de seneste år havde været svære, så var fremtiden stadig deres.
Det er denne styrke - som mange af de sårbare unge har brug for at blive støttet i.
Forældrene til de unge efterlyser også steder, hvor de kan møde andre forældre, der står i samme situation 

Vision
Visionen er, at Lejre Kommune sammen med de unge og deres forældre finder de bedste løsninger til at få det bedst mulige liv igennem fælleskab og støtte. Formålet er at skabe åbne engagerende fællesskaber for de unge, så de trives og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber. Det ligger i tråd med visionen for Vores Sted om at skabe det gode liv på landet for alle kommunens borgere.

Peer-indsatsen
Udvikling og afprøvning af gruppeforløbene for de unge og forældre er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden januar 2020 – december 2022. 

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på
Tlf.: 2124 7564
Mail: peerlejre@lejre.dk

Unge hjælper unge

Hvor går du hen, hvis du synes, at livet som ung er svært, og har brug for at tale med nogle andre unge, som står eller har stået i en lignende situation. I Lejre Kommune starter vi op med Peer– to-peer grupper eller på almindelig dansk; unge hjælper unge-grupper.


Vi har tilbud til dig som ung, hvor du kan komme og tale med andre unge, der ligesom dig, har noget i livet der er svært.
Er du i alderen 13 -16 år og 17 – 20 år, og har du problemer med f.eks: angst, stress, alkohol, er selvskadende, har du en diagnose, har forældre der er skilt, eller er du søskende til én med diagnose eller noget helt andet– så har vi nu et sted, hvor du kan komme og snakke med andre unge som dig.
Til gruppen knyttes 2 unge-peers, som er unge, der selv har eller har haft store udfordringer i livet. Disse unge vil dele deres egne erfaringer med jer, og fortælle hvad de har gjort for at lære at leve med det, eller komme videre i en retning der er rigtig for dem.
En fagprofessionel fra Familiehuset i Lejre Kommune, vil også deltage i møderne, men det vil primært være de frivillige unge-peers som er tovholdere på møderne.

Den første unge-gruppe bliver for 13 – 16-årige. 

Temaer
Nogle at de temaer vi blandt andet vil komme ind på er: Ensomhed, stress og pres, skilsmisse og familieforhold, at turde prøve noget nyt, venskaber, bliv hørt, men andre temaer kan også blive drøftet, hvis der er andet I har brug for eller lyst til at snakke om.

Vi mødes 6 gange og den første ungegruppe starter torsdag den 19. november kl. 17.00 – 19.00. 

Samtykke
Er du mellem 13 og 17 år, vil vi bede dine forældre om at bekræfte at du har fået lov til at deltage.

Corona
På baggrund af regeringens retningslinjer vil vi alle skulle bære mundbind, når vi bevæger os rundt i bygningen. Dette kan dog tages af, når vi sidder ned inde i borgerstuen.
Der vil være plads til syv deltagere i gruppen.

Hvem er projektets målgruppe
Indsatsen henvender sig primært til unge mellem 13 og 20 år, som har det svært i livet, fx til unge hvis forældre er skilt, unge med præstationsangst, unge med en diagnose hos sig selv eller i familien.
Unge som har lyst til at deltage i en gruppe med ligesindede, hvor gruppen faciliteres af unge-peers og en fagprofessionel.
Indsatsen henvender sig også til de unges forældre, som har lyst til at deltage i en gruppe, hvor de kan få støtte, råd og vejledning fra andre forældre, der har erfaringer med lignende problemstillinger. 

Hvad er en peer?
En peer – er en person der bruger egen erfaring til at støtte ligesindede. 

Hvad er formålet med indsatsen?
Formålet er at udvikle en bæredygtig model for gruppeforløb, hvor unge som har det svært i livet, kan udveksle erfaringer med andre unge og blive bedre til at håndtere deres hverdag ved at spejle sig i - og få rådgivning fra – peers.
Ligeledes er det formålet at tilbyde gruppeforløb til forældre til unge, der har det svært i livet, sådan at forældrene kan støtte og vejlede hinanden.
For at gøre det, opbygges et netværk af peers, som med støtte fra faglige medarbejdere kan organisere og facilitere gruppeforløb for unge og forældre i samme livssituation.
Netværket superviseres og støttes af fagprofessionelle, så de frivillige oplever, at de er en del af et vigtigt fællesskab. 

Baggrund for projektet
Lejre Kommune arbejder med at implementere en sammenhængende kommunal ungeindsats, og har i den forbindelse gennemført workshops med unge psykisk sårbare. De unge udtrykker et klart ønske om at møde andre ligesindede unge i et rum, hvor der ikke er fokus på hverken behandling eller sagsbehandling, men hvor deres egne oplevelser og erfaringer kan få frit spil og skabe sammenhold og støtte. På workshoppene gav det de unge stor værdi at fortælle egne historier til andre unge, der kunne relatere til deres oplevelser.
Ved at dele deres erfaringer gav de unge hinanden håb, mod og tro på, at selvom de seneste år havde været svære, så var fremtiden stadig deres.
Det er denne styrke - som mange af de sårbare unge har brug for at blive støttet i.
Forældrene til de unge efterlyser også steder, hvor de kan møde andre forældre, der står i samme situation 

Vision
Visionen er, at Lejre Kommune sammen med de unge og deres forældre finder de bedste løsninger til at få det bedst mulige liv igennem fælleskab og støtte. Formålet er at skabe åbne engagerende fællesskaber for de unge, så de trives og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber. Det ligger i tråd med visionen for Vores Sted om at skabe det gode liv på landet for alle kommunens borgere.

Peer-indsatsen
Udvikling og afprøvning af gruppeforløbene for de unge og forældre er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden januar 2020 – december 2022. 

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på
Tlf.: 2124 7564
Mail: peerlejre@lejre.dk