Borgerrådgiveren

En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede dig i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder.

Formålet er:

  • At du bliver hørt og får en respektfuld behandling
  • At du bliver informeret om dine rettigheder og pligter
  • At sikre, at klager bliver brugt til at gøre kommunens behandling af sager og betjening af borgere bedre

Hvad er dine rettigheder, når du har en sag ved kommunen?

Få svar på det og meget andet.

Læs folderen her