Få aktindsigt og indsigt i sager

Du har en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver:

Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Lejre Kommune.

Aktindsigt efter forvaltningsloven drejer sig om, at du er part i en sag, hvor Lejre Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. Reglerne om aktindsigt giver ikke alene adgang til oplysninger om dig som part i en sag, men også oplysninger om andre parter. 

Indsigtsretten drejer sig om indsigt i personoplysninger om dig selv i it-systemer og manuelle registre. Denne ret kan omhandle en bred indsigt, være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager. 

Aktindsigt

Indsigt