Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats i Lejre Kommune og for dig, der er under 25 år og endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

I Uddannelsesvejledningen kan vi hjælpe dig, hvis du har brug for afklaring eller støtte i forbindelse med dit valg af uddannelse.

Er du ung i grundskolen?

Luk alle
Åben alle

Uddannelsesvejledernes kerneopgaver er at sørge for, at alle grundskoleelever arbejder med karrierelæring og valgkompetencer samt opnår viden om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse.


Vi vejleder elever i 8., 9. og 10. klasse, og der er tilknyttet en uddannelsesvejleder på alle grundskoler i Lejre kommune. Vi har især fokus på elever, som har brug for en særlig vejledningsindsats eller som er uafklaret ift. valg af ungdomsuddannelse.

En uddannelsesparathedsvurdering er skolens og vejlederens vurdering af elevens forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Der er forskellige typer ungdomsuddannelse, og de kræver forskellige forudsætninger. Læs evt. om:
• Erhvervsuddannelser og eux
• 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx)
• 2-årig hf-eksamen

Den første vurdering i 8. klasse vil give eleven en tidlig vurdering af, hvilke typer ungdomsuddannelser han/hun er parat til, og hvad der skal arbejdes med for at blive parat.


Dette bliver vurderet
Når skolen vurderer, om eleven er uddannelsesparat, sker det på baggrund af dit barns standpunktskarakterer. Derudover vurderer skolen og vejlederen også elevens:
• Personlige forudsætninger
• Sociale forudsætninger
• Praksisfaglige forudsætninger

Alle fire dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering på UddannelsesGuiden. Her kan du også læse om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og 9. klasse.

Det er muligt at komme i praktik i 8., 9. og 10. klasse. Erhvervspraktik kan hjælpe dig til at blive mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse. Der er mulighed for at søge om særlige praktikforløb inden for Politiet, Forsvaret og sundhedsområdet. Dette foregår via din uddannelsesvejleder.

Du kan læse mere om praktik i Forsvaret her.

Introduktionskurser er et undervisnings- eller vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor elever i 8. klasse forberedes til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Brobygning i 9. klasse tilbydes til uafklarede uddannelsesparate samt ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Elever i 10. klasse skal deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning.

Er du ung og færdig med grundskolen?

Luk alle
Åben alle

Her kan du læse om, hvordan vi kan hjælpe dig, som er færdig med grundskolen og har brug for vejledning om uddannelse eller job.
Har du brug for vejledning om uddannelse eller job, kan du få hjælp af din Uddannelsesvejleder. Vi hjælper også efter, du er gået ud af grundskolen (15-24 år) og ikke er i gang med en uddannelse. Der kan være mange grunde til, at du bliver nødt til at stoppe på en uddannelse og ikke rigtig ved, hvad du nu skal i gang med. Vi vejleder ikke kun om uddannelse, men også om andre muligheder, der gør dig klar til uddannelse igen.

Når du er under 18 år, har du pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en anden uddannelsesrettet aktivitet. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvad du er i gang med eller skal i gang med.


Hvis uddannelsesplanen ikke overholdes
Hvis din uddannelsesplan ikke overholdes, vil en Uddannelsesvejleder tage kontakt til dig senest fem dage efter, at vi er blevet bekendt med, at planen ikke følges. Du kan også selv kontakte din Uddannelsesvejleder
Uddannelsesvejlederen kan hjælpe med at finde ud af, hvordan du bedst muligt kommer i gang med en uddannelse. Det kan for eksempel være at gå på et afklarende forløb eller være i praktik for at finde ud af, hvad du gerne vil og har mulighed for. Sammen med Uddannelsesvejlederen laver du en plan for, hvad de næste skridt skal være for at komme i gang med en ungdomsuddannelse.


Ungeydelsen kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes
At du har uddannelsespligt betyder også, at din ungeydelse kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes.

Er du mellem 18-25 år og har brug for vejledning i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse, kan du kontakte din uddannelsesvejledning.

Brug funktionen ”Find din uddannelsesvejleder”, hvis du er i tvivl om, hvem der er din vejleder.

Hvis du ønsker at komme på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal du kontakte din uddannelsesvejleder.


Du kan læse mere om FGU her.

Her kan du få hjælp

Luk alle
Åben alle

Karriereguiden giver et overblik over ungdomsuddannelser i Region Sjælland.
Hvert år udgiver de Kommunale Ungeindsatser i Region Sjælland et hæfte om ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Karriereguiden udleveres til alle elever i 8.-9. klasse og er tænkt som inspiration til deres uddannelsesvalg. Det findes også i en elektronisk udgave her.

Hvert år arrangerer Uddannelsesvejledningen i Lejre og UngeGuiden i Roskilde uddannelsesmessen ’Fokus På Uddannelse’ for unge i 8., 9. og 10. klasse og deres forældre. Formålet med messen er at give de unge et indblik i mulighederne efter grundskolen.

UddannelseGuiden (ug.dk) er Børne- og Undervisningsministeriets informations- og vejledningsportal. Klik her for at komme til UG.

På UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række jobs og karriereveje.

Inspirations- og vejledningsværktøjer
UddannelsesGuiden giver mulighed for at finde svar på spørgsmål om uddannelse og job. På ug.dk findes der desuden inspirations- og vejledningsværktøjer til afklaring af uddannelsesvalget.

eVejledning
På UddannelsesGuiden er det muligt at få vejledning gennem eVejledningen, som er et online vejledningstilbud til alle. Du finder kontaktoplysninger til eVejledningen her.