Transport til skole

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved skolebus eller ved at udstede buskort, så eleven kan køre gratis med bus til og fra skole. Elever, som er visiteret af kommunens visitationsudvalg til specialundervisning, kan i visse tilfælde få betalt transport mellem skole og hjem.

Kan mit barn få transport til og fra skole?

Center for Børn og Læring

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

E: cbl@lejre.dk

Send digital post direkte til Center for Børn og Læring