Skolestart 2021

Skoleindskrivningen er afsluttet. Hvis dit barn skal starte skole til august 2021, så skal du kontakte den skole, som du ønsker dit barn skal gå på.

Alle børn, som er født i 2015 eller tidligere, skal begynde i skole i august 2021. Alle forældre vil modtage information omkring skoleindskrivning fra distriktsskolen i deres e-Boks.

Har du spørgsmål til skoleindskrivning, så er du velkommen til at kontakte din distriktsskole eller Center for Børn og Læring.

Luk alle
Åben alle

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

I Danmark er der frit skolevalg. Du kan selv vælge, om du vil indskrive dit barn i en folkeskole eller i en fri grundskole (privatskole). Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklassen finder sted digitalt via kommunens hjemmeside.

Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 1. oktober til og med den 1. december 2020. Du skal bruge din NemID til opskrivningen. 

Hvis du ønsker at opskrive dit barn til skole efter tilmeldingsfristen skal du kontakte kontoret på den skole, som du ønsker, at dit barn skal gå på.

Bemærk! Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre. Barnets distriktsskole vil være behjælpelig med at indskrive.

Hvis I vil søge en anden skole end distriktsskolen er det vigtigt, at I også gør det via linket. Det kan være en anden skole i Lejre Kommune, en anden folkeskole i en anden kommune eller en privatskole. 

Vælger I en anden skole end distriktsskolen, er transporten til og fra skolen for egen regning.

Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen eller på en anden folkeskole i Lejre Kommune, da det er politisk besluttet, at der er frit skolevalg ved indskrivning til 0. klasse.

Hvis I søger en anden skole fx i en anden kommune eller en privatskole, er det denne anden skole, der skal give besked om, hvorvidt jeres barn får en plads.

Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde for det. I skal kontakte skolelederen på jeres distriktsskole, hvis I ønsker udsættelse. I kan finde alle kontaktinformationer til skolerne her.

Skolelederen skal godkende udsættelsen efter dialog med jer som forældre og med børnehaven og evt. også PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er også skolelederen på jeres distriktsskole, som skal godkende udsættelsen, hvis I søger en anden skole end distriktsskolen.

I kan tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO1) samtidig med, at I skriver jeres barn op til skole. Alle børn starter i SFO1 den 1. august.

Folkeskolerne holder informationsmøde for kommende 0. klasses forældre i september/oktober måned. Alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig pga. Sundhedsstyrelsens COVID-19 retningslinjer, og der kan deltage en voksen pr. barn. Frist for tilmelding er to dage før mødets afholdelse.

Allerslev Skole, 28. september 2020 kl. 19. Tilmelding på nibe@lejre.dk
Bramsnæsvigskolen, 30. september 2020 kl. 17. Tilmelding på vihl@lejre.dk
Hvalsø Skole, 5. oktober 2020 kl. 16:30 og 18:30. Tilmelding på laon@lejre.dk
Kirke Hyllinge Skole, 6. oktober 2020 kl. 17:15. Tilmelding på alro@lejre.dk
Kirke Saaby Skole, 7. oktober 2020 kl. 19. Tilmelding på sann@lejre.dk
Osted Skole, 1. oktober 2020 kl. 17:30. Tilmelding på jike@lejre.dk
Trællerupskolen, 8. oktober 2020 kl. 17. Tilmelding på chwk@lejre.dk