Skolebestyrelser

Alle skoler skal have en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget. Skolebestyrelsen skal også udtale sig om kvalitetsrapporten.

Skolebestyrelsen

Luk alle
Åben alle

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed.

Her kan nævnes principper om:

  • Skolens værdier
  • Elevernes trivsel, fx ordensregler, antimobbestrategi og undervisningsmiljø
  • Samarbejdet mellem hjem og skole, fx forældremøder og skole/hjem-samtaler.

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen består af elever, forældre og personale fra skolen, herunder skolens ledelse. Skolebestyrelsen kan desuden suppleres med repræsentanter fra lokale foreninger, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller det lokale erhvervsliv.

Alle forældre, der har indskrevet barn på skolen, kan stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget, også selvom barnet ikke er startet i skolen endnu. Man bliver valgt for en periode på 4 år.

Har du lyst til at blive medlem af skolebestyrelsen, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole.

På skolernes hjemmeside kan du finde informationer om, hvem der sidder i skolebestyrelsen på de enkelte skoler. Se kontaktinformation til skolen her.

Kvalitetsrapport

Luk alle
Åben alle

Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter mål og resultater. Den skal vise kommunalbestyrelsen, hvordan kommunen lever op til de politiske mål.

Siden 2007 har det været et krav, at Kommunalbestyrelsen årligt udarbejder en kvalitetsrapport for folkeskolerne i kommunen.  I forbindelse med folkeskolereformen i 2014 blev det besluttet, at der fremover skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal være behandlet politisk senest den 31. marts i lige år.

Kommunalbestyrelsen har i Lejre besluttet, at der de år, hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i stedet skal udarbejdes en midtvejsevaluering. Denne rapport skal være behandlet politisk senest den 31. marts i ulige år.

Du kan finde bekendtgørelsen til kvalitetsrapport for folkeskolen her.

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Kvalitetsrapporten skal tage udgangspunkt i data, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet i ledelsesinformationssystem for folkeskolen (LIS). Her er der en række obligatoriske tal, som skal fremgå af rapporten. Alt data er offentligt tilgængeligt på nær data vedr. de nationale test. 

Se uddannelsesstatistik for grundskoler her.

Du kan læse den seneste kvalitetsrapport for Lejre Kommunes folkeskoler i boksen nedenfor.