Skift skole - tilflytter

Hvis du ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på. Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.

Godt at vide

Lejre Kommunes tilbud til elever, der ønsker 10 klasse er indmeldelse på TCR Tiendeklassecenter i Roskilde Kommune. Vælger man TCR er man berettiget til et buskort fra Lejre Kommune, hvis kriterierne for lang skolevej er opfyldt.

Vælger eleven andre 10. klassetilbud end TCR, skal forældrene selv stå for befordringsudgifterne i henhold til reglerne om frit skolevalg.

Center for Børn og Læring

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

E: cbl@lejre.dk

Send digital post direkte til Center for Børn og Læring