Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

PPR arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. 

Luk alle
Åben alle

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge 0-18 år.

Vi har særlig fokus på børns sociale og følelsesmæssige udvikling, på deres sprog, kommunikation, sanser, motorik og indlæring. Vi er opmærksomme på fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og udvikling.

Medarbejdergruppen består af psykologer, tale-hørekonsulenter, børneergoterapeuter og pædagogiske konsulenter.

Første kontakt med os vil altid være i et dialogmøde med jer og jeres barns institution, skole eller dagpleje. Formålet er, at vi drøfter de ressourcer og udfordringer jeres barn er i. Vi aftaler på mødet, hvordan vi sammen bedst muligt hjælper jeres barn. 

Eksempler på forløb

  • Fortsatte dialogmøder
  • Samtaler med børn/forældre/familier mv.
  • Konsultativ bistand til netværk
  • Rådgivning/udredning og supervision
  • Kursusvirksomhed
  • Søskendenetværksforløb

Hvis dit barn har svært ved at udføre hverdagsaktiviteter i en sådan grad, at det giver problemer hjemme, i institution eller i skole, så kan du tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi rådgiver og vejleder typisk omkring grov- og finmotorik, sansebearbejdning, koncentration og opmærksomhed, leg og sociale kompetencer samt selvhjulpenhed i hverdagen. Vi ser på sammenhængen mellem barn, aktivitet og omgivelser.

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling, indlæring eller trivsel, opfordres du til at tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi kan yde vejledning og rådgivning af personalet omkring dit barn, udføre observationer, lave testning og/eller pædagogiske fagprøver. Vi har også mulighed for at tilbyde afklarende børnesamtaler, hvis vi vurderer det relevant. I afklarende børnesamtaler har vi fokus på at undersøge, hvordan dit barn har det fagligt og socialt. I samarbejde med forældre og det pædagogiske personale bidrager vi med psykologfaglige vinkler for at igangsætte en positiv forandringsproces.

Hvis dit barn har sproglige eller kommunikative vanskeligheder, stammer eller har problemer med stemmen, opfordres du til at tage kontakt til lederen eller det pædagogiske personale i institutionen eller på skolen. De har i samråd med dig mulighed for at invitere os til et dialogmøde.

Vi kan lave en sproglig og kommunikativ vurdering eller vejlede dit barns nære voksne i, hvordan de bedst støtter dit barns sproglige udvikling.

Du kan ikke henvende dig direkte til PPRs pædagogiske konsulenter. Det kan lederen i institutionen/skolen eller sagsbehandler.

Du kan møde os i dit barns institution eller skole, hvor vi arbejder med den pædagogiske praksis. Her kan vi blandt andet lave gruppe-/klasseintervention, supervision og vejledning af personale. Vi arbejder i netværket omkring barnet/gruppen i samarbejde med forældre.

Du kan også møde os, hvis du sammen med sagsbehandler har aftalt et vejledningsforløb i hjemmet. Vi rådgiver med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen. Vi har sammen med dig fokus på barnets ressourcer og udfordringer og på de værktøjer, som I med fordel kan anvende.

FÅ STYR PÅ angsten

Luk alle
Åben alle

FÅ STYR PÅ angsten er et forældrebaseret interventionsprogram til forebyggelse af angst i barndommen. Programmet er målrettet familier til børn i 1. til 6. klasse, begge inklusive, hvor barnet har mild til moderat angst. Det baserer sig på kognitive adfærdsterapeutiske principper og princippet ’transfer of control’, hvilket vil sige overdragelse af kontrol over interventionen fra terapeut til forældre.

Programmet udføres i grupper med 6-8 forældrepar, og det forløber over i alt 10 uger. Ud over at deltage i to workshops så arbejder forældrene med dem selv og deres barn i hjemmet hver uge med materialet i forældre- og børnemanualerne.

Formålet med de to workshops er at klæde forældrene på til selv at kunne varetage interventionen i hjemmet med børnene. Manualerne indeholder informationer og arbejdsark, så barnet lærer at udfordre angste tanker og handlinger. Manualerne kommer i sæt med en børnemanual og 2 forældremanualer (til hhv. mor og far).

Programmet er målrettet familier, hvor angsten er barnets primære problematik. Hvis barnet fx også har en diagnose indenfor autismespektret, så vil programmet ikke være velegnet.

Programmet henvender sig til familier, der ikke tidligere har modtaget kognitiv adfærdsterapi for barnets angst. Det er målrettet følgende typer af angst: separationsangst, generaliseret angst, social fobi og specifik fobi. Hvorvidt programmet er relevant for familien afgøres på baggrund af en visiterende samtale og spørgeskemaer om barnets problematik.

Første skridt for at deltage i selvhjælpsprogrammet FÅ STYR PÅ angsten er at se informationsvideoen, som kan findes nederst på denne side.

I informationsvideoen fortæller vi mere om programmet og de forskellige former for angst, som vil kunne afhjælpes. Har I brug for flere oplysninger, efter I har set informationsvideoen, så kontakt en af os på følgende numre: Lena Paysen 5117 5785, Casper Hauge 5117 5803 eller Esther Jacobsen 5117 5789.

Hvis I, efter at have set informationsvideoen og evt. også har talt med os, mener, at jeres barn er i målgruppen, så skal vi senest søndag den 4. september 2022 have modtaget nedennævnte dokumenter, hvis I ønsker at komme i betragtning til en plads i programmet.

1. Udfyldte RCADS-spørgeskemaer som kan findes her på siden. Vi skal bede om ét skema fra jeres barn og ét skema I som forældre har udfyldt i fællesskab.
2. Tilmeldings- og samtykkeblanket som I også finder her på siden.

Dokumenterne kan afleveres i postkassen ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på Bogøvej 9, 4060 Kr. Såby. Alternativt kan I uploade dokumenterne ved at klikke her. Når I går ind på dette link, skal I angive ”Lejre Kommune” i feltet ”Myndighed”. -> Derefter dukker feltet ”Kategori” op. Her skal I skrive PPR, og så vil det blive muligt at vælge ”Familie, skole og børn/PPR-Pædagogisk Psykologisk Rådgivning”. -> I emnefeltet skriver I ”Tilmelding til Få styr på angsten” -> nederst vedhæfter I de føromtalte tre dokumenter og afsender.

Vi kontakter jer telefonisk i uge 36, hvor vi tager stilling til, om jeres familie skal indkaldes til en visiterende samtale, eller om forløbet FÅ STYR PÅ angsten ikke synes relevant for jeres barns problematikker. Samtalerne vil blive afholdt i uge 37 eller uge 38. Samtalerne er kun for forældre.

Første workshop afholdes enten tirsdag d. 27. september eller torsdag d. 29. september kl. 14-16. Anden workshop afholdes enten mandag d. 14. november eller tirsdag d. 15. november kl. 14-16 – begge workshops er kun for forældre.