Tilsyn og godkendelseskriterier

Luk alle
Åben alle

I følge dagtilbudslovens § 5 er det kommunalbestyrelsens opgave at føre tilsyn med, at kvaliteten i daginstitutioner til børn samt i private pasnings- og puljeordninger  er i orden.

Læs beskrivelse af Lejre Kommunes rammer og indhold for tilsyn i dagtilbud her.

Tilsynsrammens besvarelse og tilbagemelding på det pædagogiske tilsyn ligger på de enkelte daginstitutioners hjemmeside. 

En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører. I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Læs Lejre Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner her.

I følge dagtilbudslovens § 11 har forældre til børn i 3-års alderen, der går i dagtilbud pligt til at lade deres barn sprogvurdere, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Al henvendelse vedrørende pædagogisk assistentuddannelse (PAU) skal ske til uddannelseskoordinator Tine Kornval Jacobsen på

Tlf: 3078 8221 eller pr. mail på tija@lejre.dk.

Med venlig hilsen
Tine Kornval Jacobsen
Uddannelseskoordinator