Skovvejens Børnehave

Skovvejens Børnehave er en lille børnehave fra april 1971. Vi er beliggende tæt ved skoven, som vi besøger ofte. Vi har fokus på motorik, sansning og natur i vores pædagogiske arbejde. Hos os vil alle børn føle sig hørt og anerkendt.

Opskriv dit barn

Om Skovvejens Børnehave

Luk alle
Åben alle

Vi er en lille ældre børnehave, der blev opført i april 1971. Vi har plads til 50 børnehavebørn, som er fordelt på 3 stuer. Rødderstuen, Troldestuen og Uglegangen. På Rødderstuen og Troldestuen går børnene i alderen 3-4 år. På Uglegang stuen går børnene i alderen 4-6 år (kommende skolebørn).

I Skovvejens Børnehave bliver alle børn set, hørt og anerkendt. Vi arbejder med motorik, sansning og natur i vores temaer gennem året.

Vi har en dejlig legeplads, med stor sandkasse, gynger, legetårn, plads til at cykle, samt rig plads til at styrke motorikken og lege i fred og ro på vores bakker med træstubbe bag huset. Vi har en dejlig vandbane, hvor børnene kan fordybe sig i legen med vandet. Der er også et lille legehus og træer, som børnene må klatre i. Vi har også flere buske, hvor børnene laver huler. Vi er ude i alt slags vejr.

Vi har en dejlig overdækket bålplads, som vi inddrager i vores pædagogiske aktiviteter, og hvor vi laver mad sammen med vores "madmor".

Gennem året har vi nogle faste traditioner f.eks. fastelavn, påskefrokost, sommerfest for forældre og søskende, halloween fest, julefrokost for børnene og julehygge med forældre og søskende.

I Skovvejens Børnehave, har vi en tydelig struktur. De voksne har en anerkende tilgang til børn og forældre. Det er os voksne, som sætter  rammerne, børnene kan navigere i. Det giver børnene tryghed, ro og overskud til at udvikle sig og modtage læring i de pædagogiske institutioner.


Vi har åbent mandag til fredag 6.30-17

Du/I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehaven.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

I Skovvejens Børnehave har vi frokostordning.
Vi har ansat en ernæringsassistent, som laver 90% økologisk mad. Det være sig dejlig rugbrødsbuffet, suppe, grød og varm mad. Børnene bliver præsenteret for meget forskelligt mad, og vi vægter måltidet højt. Det giver børnene madmod at opleve deres venner tør smage på den varierede kost, lige som vi vægter at gøre børnene selvhjulpne i forhold til at lære at smøre mad, øse op osv.
Der er meget læring i måltidet. Børnene lærer om forskellige smage, dufte, at vente på tur og turtagning i samtaler.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Hvis dit barn har allergi eller andre kosthensyn der skal tages, skal vi vide det, så vi kan tage  forbehold for det. 

I Skovvejens Børnehave holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Børn lærer gennem kroppen og derfor arbejder vi med sansning, motorik og bevægelse i vores pædagogiske aktiviteter. Det pædagogiske personale er alle i gang med at opkvalificere sig til motorikassistenter.  


Vi inddrager naturen og sundhed i de temaer der arbejdes med gennem året. Vi tager ofte på tur til skoven og en nedlagt grusgrav med dejlige bakker, hvor børnene kan udfolde sig motorisk.


Stuerne har en fast turdag hver uge. Vi arbejder med naturmaterialer, som vi finder på vores ture. Det er vigtigt for os, at børnene lærer om naturen derfor tilmelder vi os samleskrald-uge, går i skoven og arrangerer ture til strande.

Ved at skabe trygge rammer giver vi børnene de bedste forudsætninger at udvikle sig i. Tryghed giver mod og lyst til at udforske og lære.


Det er i fællesskabet og samspil med andre, at børn udvikler sig bedst. Derfor holder vi samling med børnene hver dag. På den måde, får de struktur på dagen, lærer om årets gang og får en følelse af fællesskab. 
Der skal være tid og ro til leg og fordybelse. Derfor deler vi ofte børnene op i små grupper, så de har bedre mulighed for at fordybe sig i lege og aktiviteter.

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan

I forbindelse med arbejdet med "den styrkede pædagogiske læreplan", vil vi udarbejde en børnemiljøvurdering.

P.t. har vi ingen studerende.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.