Børnehaven Rollingen

Børnehaven Rollingen ligger midt i Ejby , tæt ved naturskønne områder, som vi bruger meget i det daglige. Vi prioriterer at være et sted med gode omgivelser og en hyggelig atmosfære. Et sted hvor alle føler sig velkomne og trygge - et sted med plads til leg og læring , skæg og ballade.

Opskriv dit barn

Om Rollingen

Luk alle
Åben alle

Rollingen børnehave er en selvejende institution, med plads til maksimalt 66 børn. Børnene er fordelt på 2-3 stuer.

Vi har et tæt samarbejde med Hyllinge børnehave i Kr. Hyllinge som også er selvejende. Vi har fælles ledelse og personale samarbejder på tværs omkring det overordnede pædagogiske arbejde .

Om sommeren er vi sammen 3-4 uger, hvor vi er på skift i børnehaverne.

Rollingen skal være et rart sted at være for både børn, forældre og personale.

Vi er i gåafstand til bus og bor tæt ved vandet. Vi har en stor dejlig legeplads, med mange forskellige muligheder for leg og fordybelse. Vi har boldbane, bålplads og legehuse og forskellige legeredskaber.

Vi lægger vægt på at styrke børnenes empati, selvværd, sprog, fællesskab og venskaber.

Vi vægter udeliv højt men har også indendørs aktiviteter.

Gennem året har vi nogle faste traditioner   f.eks. fastelavn, bedsteblomsterdag, sommerfest ,halloween, jul  og fællestur.  

Fællestur
I juni tager børn og forældre på udflugt . Bestyrelsen står for arrangementet. Personalet har pædagogisk dag, hvilket kun kan lade sig gøre, ved at forældrene selv deltager.

I  Rollingen er vi tydelige og anerkendende i vores tilgang til børnene. Vi sætter de rammer, børnene kan navigere i. Det giver børnene tryghed og overskud til at udvikle sig.


Mandag:6.00-17.15

Tirsdag:6.00-17.15

Onsdag:6.00-17.00

Torsdag: 6.00-17.00

Fredag: 6.00-16.30

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehaven.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Rollingen børnehave har ikke frokostordning på nuværende tidspunkt.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Vi opfordrer jer til at give børnene sunde og nærende madpakker med. De skal række til hele dagen.

Se vores kostpolitik her

I Rollingen børnehave har vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse .Det foregår på brandstationen i Kr. Hyllinge.

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Sidst udarbejdet i nov.2017 sammen med Hyllinge børnehave.

I den ny styrkede læreplan vil det komme til at indgå.

 

Studerende

F

link til praktikbeskrivelse

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.