Møllehuset

Møllehuset ligger mellem skov, strand og vand med plads til at cykle, klatre og fordybe sig.

Læ mere om vores børnehus her

Værd at vide om Møllehuset

I Møllehuset har vi frokostordning i vuggestue og børnehave.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

I Møllehuset holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Du kan læse den seneste pædagogiske læreplan her

Her kommer snart link til praktikbeskrivelse for Møllehuset.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:00 til 16:45
Fredag kl. 6:30 til 16:00

Kontakt

Børnehuset Møllehuset
Skolevang 3, Kirke Sonnerup
4060 Kr. Saaby

Daginstitutionsleder
Camilla Arlofelt
T: 2143 2093
E: cadar@lejre.dk 

Vuggestuen
T: 2496 0717

Børnehaven
T: 2496 0714