Lejre Børnehus

I Lejre Børnehus tager vi udgangspunkt i naturen og vores nærmiljø - læring og leg er fundamentet for vores pædagogiske praksis.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Lejre Børnehus

I Lejre Børnehus har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave. Vores fantastiske køkkendame og køkkenhjælper tryller i køkkenet til glæde for store og små.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen.

Du finder vores kontrolrapporter med smiley-mærkning fra Fødevarestyrelsen her.

 

I Lejre Børnehus holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Her kan du snart læse vores pædagogiske læreplan.

Her kommer snart link til praktikbeskrivelse for Lejre Børnehus.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6:30 til 17:00.

Kontakt

Lejre Børnehus
Bøgebakken 2B
4320 Lejre

Daginstitutionsleder
Charlotte Larsen
T: 4015 0621
E: chala@lejre.dk 

Vuggestuen
Brumbasser og Græshopper: T: 4027 1998

Børnehaven
Ugler: T: 4028 6995
Ørne: T: 4027 5481
Langhuset: T: 2383 3264