Hvalsø Børnehus

Hvalsø Børnehus slår dørene op i helt nye rammer den 1. august 2024.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Hvalsø Børnehus

I Hvalsø Børnehus har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen. 

Vi holder løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Du kan læse vores styrkede læreplan her - kommer snart.

Her kommer snart praktikbeskrivelse for Hvalsø Børnehus.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her - kommer snarest

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6:30 til 17:00.

Kontakt

Pr. 1. august 2024
Hvalsø Børnehus
Jerndals Møllevej 1
4330 Hvalsø

Daginstitutionsleder
Mette Svarrer
T: 2144 0390
E: mesv@lejre.dk 

Vuggestuen
Sommerfuglene og Brumbasserne:
T: 2142 5470

Børnehaven
T