Dagplejen

I Dagplejen vil dit barn få tilbudt en hverdag hvor trivsel, nærvær, leg, udvikling og læring i et trygt miljø, er i højsædet. Det er tid til dit barn og mulighed for at dit barn kan skabe tætte relationer til andre børn. Dagplejerne mødes i grupper både hos hinanden og i legestue hvor der arbejdes med forskellige temaer. Der bliver leget, sunget og læst i bøger. Haven bliver flittigt brugt, i det hele taget er brugen af naturen, skoven og legepladserne en vigtig del af hverdagen.

Om dagplejen

Luk alle
Åben alle
 • fordi den giver dit barn tryghed, rummelighed, tid, nærvær, omsorg og læring. Og det foregår i et lille og overskueligt hjemligt miljø, hvor hver dagplejer højst har 4 faste børn i pasning
 • fordi dagplejen arbejder ud fra værdier, der sætter dit barns udvikling og trivsel i fokus.
 • fordi dagplejen arbejder ud fra en anerkendende tilgang.
 • fordi dagplejen har stort fokus på samarbejdet med dig som forælder, og samarbejdet sker i en åben, direkte og ærlig dialog.
 • fordi det er den samme voksne der tager sig af dit barn hele dagen.
 • fordi vi har fokus på nye pædagogiske vinkler og er opmærksomme på at udvikle og efteruddanne dagplejen.

Dagplejens 5 værdier:

 • Omsorg
 • Nærvær
 • Tid
 • Tryghed
 • Læring
Vi lever op til værdierne ved at:
 • Passe dit barn i et lille og overskueligt hjemligt miljø
 • Give dit barn tryghed og mange fortrolige øjeblikke med sin dagplejer
 • Give tid til knus og kram - og holde af dit barn som den person, det er (selvværd)
 • Give dit barn mulighed for udfoldelse i forskellige læringsrum - dagplejehjemmet, den ugentlige legestue, udendørs, på udflugter og til de årlige rytmik-uger

Åbningstider:
Dagplejerne arbejder 48 timer om ugen. De har åbent i tidsrummet 6.15 – 17.15. 

Dagplejerens åbningstid kan ændres efter behov. Dog med hensyn til de børn der i forvejen er tilmeldt hos dagplejeren.
Det er vigtigt at du/I skriver jeres åbningsbehov når du/I skriver jeres barn op til dagpleje.

Lukkedage: link til lukkedage

Hvis du har brug for pasning på lukkedagene. Skal du henvende dig til dagplejens leder Sonja Dreesen på sodr@lejre.dk og tilkendegive, at du har brug for nødpasning, senest 3 måneder før lukkedagene finder sted. 

På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes hvilke dagplejer der holder åbent. Forældrene får besked om hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før. 

Der etableres nødpasning i fornødent omfang, dog ikke Grundlovsdag 5. juni og 24. december.

I dagplejen sætter vi fokus på sund mad og rare måltider. Dagplejen prioriterer sund kost højt og vi sikrer at børnene får sund mad og hyggelige måltider og er baseret på den nyeste forskning og følger Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger på området.  

Link til madpolitik

De dagplejere der er i samme gruppe mødes en gang om ugen i legestue. Legestuen afholdes de fleste steder som heldags legestue, dvs. du afleverer dit barn i legestuen om morgenen og henter det der igen om eftermiddagen.

Hvor finder jeg min legestue?

Er under udarbejdelse. 

Luk alle
Åben alle

Information om dagplejens forældrebestyrelse. 

Bestyrelsens informationsfolder

Uddannelse & pædagogik

Luk alle
Åben alle

Dagplejens grundlæggende pædagogik
I dagplejen lægges der vægt på et positivt menneskesyn, hvor børn har krav på at blive anerkendt som ligeværdige og på at blive set, hørt og forstået. Børnene skal udvikle deres sociale kompetencer, lære at reflektere og kommunikere og deres selvværd skal styrkes.

Hvilke typer dagpleje er der?
Dagplejen foregår i private hjem, hvor de ansatte dagplejere modtager børnene. Det er den samme voksne der tager sig af dit barn hele dagen, men dagplejeren mødes ofte med sine kolleger, i legestue eller på besøg hos hinanden, således at dit barn kommer til at møde flere børn og voksne bl.a. dit barns gæstedagplejere.
Dit barn bliver passet hos dagplejeren sammen med op til 3 faste børn - og af-og-til også et gæstebarn fra en kollega. Hos dagplejeren er der altså højst 4 faste børn.

Dobbelt dagplejehjem
I kommunen er der desuden enkelte dobbelt dagplejehjem, hvor 2 voksne (et ægtepar) passer dit barn sammen med op til syv andre børn, og af og til også 1-2 gæstebørn fra andre dagplejere.

Grønne Spirer
En del dagplejere har Friluftsrådets certifikat som Grønne Spirer. Som Grøn Spire kommer dit barn ud i den friske luft hver dag og få røde kinder og beskidte fingre.

Mindst en gang ugentligt kommer dit barn på udflugt i naturen for eksempel i skoven eller ved vandet. Men oplevelses ture i det nærliggende miljø - i "den lille natur" - kan også gøre det, f.eks. ud i store, dejlige vandpytter, på sneglejagt eller bare ud for at kigge på de dyr og planter, man møder på en gåtur.

Dit barn bliver introduceret til årstidernes skiften, til vejr og vind, og dit barn får indsigt i madens vej fra jord til bord. Grønne Spirer bor ikke nødvendigvis på en gård eller lige op af en skov, da det ikke er beliggenheden der er afgørende for dit barns naturoplevelser. Formålet med Grønne Spirer er at bruge naturens faciliteter og udnytte dens ressourcer og derigennem stimulere dit barns sanselige oplevelser. I Lejre kommune er der rige muligheder for naturoplevelser i dagplejernes nær områder.

Dagplejerne har udarbejdet en årsplan med naturaktiviteter hver måned. Årsplanen hænger hos den enkelte dagplejer, så du som forælder kan følge med i hvilke aktiviteter, der er på programmet.

Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Dagplejebørnene har stor gavn af de stimuli, naturen kan give.

Motorikassistent dagplejer
Vi har pt 14 dagplejere, der er uddannet motorikassistenter. Motorikassistent dagplejerne har fokus på børnenes primære sanser, og deres sansemotoriske udvikling. De har særligt fokus på, hvordan de stimulere børnene og arrangerer arenaer hvor børnene kan udvikle sig og lege grundlege. Grundlege er at børnene får mulighed for at: Løbe, hoppe, danse, snurre rundt, kravle, lege med bolde, klatre, gynge, rutsche.

DGI dagplejer
Vi har pt 2 dgi certificerede dagplejere. DGI dagplejerne har fokus på at bringe bevægelse, leg og idræt ind i børnenes hverdag. De tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger motorisk og fysisk.

Alle nye dagplejere gennemgår et 2 ugers praktikforløb hos en anden dagplejer, og senere et 3 ugers grundkursus med vægt på børns behov og trivsel og på det pædagogiske arbejde.

Alle dagplejegrupper er uddannet i at arbejde efter pædagogiske læreplaner.

Dagplejerne deltager løbende i pædagogiske opfølgningskurser.

Alle dagplejere gennemgår obligatorisk førstehjælpskursus hvori elementær brandslukning er inkluderet, og dette bliver genopfrisket hvert andet år.

En dag om året afholder dagplejen pædagogiske dag, hvor alle dagplejere er samlet omkring relevante emner.

Denne dag er lukkedag for hele dagplejen, og falder på den tredje mandag i september.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Til hver legestuegruppe er tilknyttet en fast dagplejepædagog. Pædagogen fører tilsyn hos dagplejeren i dagplejehjemmet ca. hver 6. uge og ca. 1 gang om måneden i legestuen. Der forekommer mindst et uanmeldt tilsyn om året.

Dagplejerne henter råd og vejledning hos pædagogen til brug for deres daglige arbejde med børnene. Pædagogerne arbejder på tværs af deres områder, hvis en dagplejer har brug for motorikvejledning eller et marte meo forløb.

Pædagogen er med til at følge det enkelte barns udvikling og vil, hvis der er behov for det, kontakte forældrene omkring barnets trivsel og udvikling.

Der udarbejdes trivsel- og udviklings skema på alle børn, når de er 1½ år - 2 år og 2½ til 3 år. Disse skemaer udarbejdes når pædagogen er på tilsyn hos dagplejeren og jeres dagplejer vil efterfølgende vise jer skemaerne. Hvis der skal arbejdes med et bestemt område, fx sprog, motorik eller sociale kompetencer, taler pædagog og dagplejer om hvordan dagplejeren kan fokusere sit arbejde med barnet.

Dagplejepædagogen har en tæt kontakt til kommunens sundhedspleje, PPR og terapeuter, hvor der hentes råd og vejledning.

Link til dokument

Find en dagplejer

Luk alle
Åben alle

Birgit Madsen, Ejby
Lisbeth Bergstrøm, Ejby
Anette Pedersen, Kr. Hyllinge
Brit Ørum Alrø, Kr. Hyllinge
Jens Christiansen, Kr. Hyllinge
Lisbeth Andersen, Kr. Hyllinge
May-Britt Andersen, Kr. Hyllinge
Pia Christiansen, Kr. Hyllinge
Sandra Nielsen, Kr. Hyllinge
Bettina Eilersen, Sæby/Gershøj
Helle Larsen, Sæby/Gershøj
Pia J. Sørensen, Sæby/Gershøj
Tine Olsen, Sæby/Gershøj
Gitte Søndergaard Nielsen, Sæby/Gershøj

Anja Hansen, Hvalsø
Dorte Nielsen, Hvalsø
Lene Nielsen, Hvalsø
Marianne Pedersen, Hvalsø
Sarah S. Harritsø, Hvalsø
Violet Westergaard, Hvalsø
Charlotte Lundberg Nielsen, Kr. Sonnerup
Karin Thiemer Johansen, Kr. Sonnerup
Susanne Frederiksen, Kr. Sonnerup
Christina Bøgelund, Kr. Såby
Claus Berthelsen, Kr. Såby
Jette Molin, Kr. Såby
Susanne Berthelsen, Kr. Såby

Karina Hein, Gevninge
Majbritt Bo Rasmussen, Gevninge
Gitte Andersen, Osted
Evald Nielsen, Osted
Hanne Nielsen, Osted
Lene Frederiksen, Osted
Maria Olsen, Osted
Birgitte Kristensen, Lejre
Tina Fornitz-Nielsen, Øm