Børnehuset Osted

Osted Børnehus er beliggende centralt i byen tæt på indkøb, busser og boldbaner, åen og skoven er tæt på. Vi har en skøn stor legeplads, som vi benytter os meget af. Vi bygger huler, dyrker grøntsager og laver bål hver fredag, Vi arbejder meget med jord til bord, så børnene er med til at dyrke grøntsager, som vi sammen kan høste og spise.

Opskriv dit barn

Luk alle
Åben alle

Om os

Osted børnehus er en daginstitution med plads til 26 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi er fordelt i 3 huse. Vuggestuen holder til i Knasten. Børnehaven holder til i henholdsvis Kahytten og Krudthuset.

Vi er beliggende centralt i byen tæt på indkøb, busser og boldbaner, åen og skoven er tæt på. Vi har en skøn stor legeplads, som vi benytter os meget af.  Vi bygger huler og dyrker grøntsager. Vi arbejder meget med jord til bord, så børnene er med til at dyrke grøntsager, som vi sammen kan høste og spise. Hver fredag laver vi mad på bålet.

Vi har meget fokus på trivsel og udvikling hos det enkelte barn. Alle børn er unikke, og vi møder børnene med respekt, anerkendelse og nærvær. For os er det vigtigt at alle børn føler sig betydningsfulde og som en del af fællesskabet. Vi arbejder med " fri for mobberi" (læs mere i andet afsnit), for at styrke børnenes sociale kompetencer og trivsel.

Vi lægger vægt på at både børn og voksne føler sig velkommen i Osted Børnehus, og det er vigtigt, at vi alle bidrager med at skabe en god stemning.

Vi har et tæt samarbejde med måde skole og dagpleje, og er i fortsat dialog med vores samarbejdspartner hvordan vi kan styrke dette samarbejde endnu mere.

Osted Børnehus' grundlæggende værdier er: nærvær, tryghed, omsorg og mulighed for til leg og læring med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang.

 Institutionens pædagogiske profil tager udgangspunkt i at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor det enkelte barn kan udvikle sig på sin vej i livet. Vi ser barnet som et unikt væsen, der gennem legen og samværet med andre børn og voksne, oplever og lærer om sig selv og sin omverden.

Det er således Osted børnehus opgave at understøtte barnet gennem nærvær, anerkendelse, nysgerrighed og et læringsmiljø, der er tilpasset børnenes behov og udviklingstrin.

Dette gør vi bl.a. ved at skabe rammerne for en tryg hverdag, hvor genkendelighed og rutiner skaber rammen for det pædagogiske arbejde med børnene. Pædagogikken skal være i børnehøjde og alle børn skal delagtiggøres i deres eget liv.

Vores opgave er at skabe et børnehus for alle børn fra de starter i vuggestue til de skal videre til SFO og skole. Vi er et børnehus, hvor der er særligt fokus på relationer og en anerkendende tilgang til hvert enkelt barn gennem ligeværdig dialog.

Vi arbejder for, at alle børn i børnehuset har en hverdag, der udover at være tryg og tillidsskabende, samtidigt giver børnene indblik i den verden, de lever i.

Vi har opmærksomheden rettet skarpt på den almene dannelse og den enkeltes udvikling, så børnene ved skolestart, har en forståelse for de sociale og individuelle aspekter af tilværelsen.

Vi tager udgangspunkt i fagligheden og kvaliteten af vores pædagogiske praksis højnes gennem en refleksiv dialog med både kollegaer, forældre og børn. 

Alle børn der forlader institutionen skal have et større kendskab til egne iboende kompetencer og resurser. Et hvert barn skal formå at indgå i et givtigt socialt fællesskab.

Åbningstider

Osted børnehus åbningstider er:

Mandag kl. 6.30-17

Tirsdag kl.6.30-17

Onsdag kl.6.30-17

Torsdag kl.6.30-17.30

Fredag kl.6.30-16.30

Pr. 1. december 2023 er åbningstiderne:

Mandag kl. 6.25-17

Tirsdag kl.6.25-17

Onsdag kl.6.25-17

Torsdag kl.6.25-17

Fredag kl.6.25-16.35

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset.

I kan kontakte daginstitutionsleder Anne-Mette Hvas på tlf; 20188424 for at aftale et besøg.

Frokostordning

Siden 2017 har vi haft madordning. Madordningen består i, at barnet tilbydes formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Det er forældrebetalt, men tilberedes i børnehaven, og indenfor økologiske rammer.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Førstehjælp

Vi holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Luk alle
Åben alle

Børnemiljøvurdering

Ifølge lovgivningen skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, for at kortlægge børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i daginstitutionen. Alle børn har ret til et godt børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Miljøet skal også vurderes ud fra børnenes perspektiv i det omfang det er muligt, og børnene skal derfor inddrages i vurderingen. Lovkravet er et udtryk for at børnene har viden, meninger og holdninger som voksne skal respektere og anerkende.

Børnemiljøvurderingen er under udarbejdelse.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.