Børnehuset Lærkereden

Lærkereden ligger i naturskønne omgivelser, og vi har en dejlig, stor legeplads med stor græsplæne, bålhus, anlagte vejbaner, hønsehus og masser af motoriske udfordringer.

Opskriv dit barn

Om Lærkereden

Luk alle
Åben alle

Lærkereden er en integreret institution med plads til 46 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vores overordnede værdier er: ro,  nærvær og fordybelse.

I Lærkereden har vi et ønske om at se alle børn og deres behov, og lære den enkelte så meget han eller hun kan med de forudsætninger han eller hun har. Fra vuggestue til barnet overleveres til skole ønsker vi tæt kontakt og samarbejde med forældrene omkring deres barn og barnets udvikling.

Vi har åbent:

Mandag - torsdag: 06.30 - 17.00
Fredag: 06.30 - 16.00

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i vores børnehus.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

I Lærkereden har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehaven. Lærkeredens børnehaveforældre har for tredje gang stemt ja til frokostordningen i Lejre Kommune. Det glæder bestyrelsen og personalet, at der er opbakning til madordningen, og at smag, duft og tilberedning bliver en naturlig del af børnenes hverdag.

Børn trives bedst med en sund og varieret kost. Det er brændstoffet til at kunne fungere hele dagen - til at kunne lege og udvikle sig. Når vi spiser, skal det være hyggeligt og roligt omkring måltidet.

I Lærkereden holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Den pædagogiske læreplan bygger på seks læreplanstemaer: 

Lejre Kommunes daginstitutioner er i gang med at revidere de pædagogiske læreplaner, som følge af arbejdet omkring ”Stærkere dagtilbud”.

Lærkeredens nye styrkede pædagogiske læreplan vil komme på hjemmesiden, så snart den er færdig.

Ifølge lovgivningen skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, for at kortlægge børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i daginstitutionen. Alle børn har ret til et godt børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Miljøet skal også vurderes ud fra børnenes perspektiv i det omfang det er muligt, og børnene skal derfor inddrages i vurderingen. Lovkravet er et udtryk for at børnene har viden, meninger og holdninger som voksne skal respektere og anerkende.

Børnemiljøvurderingen er under udarbejdelse.

Praktikbeskrivelsen er under udarbejdelse.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.