Børnehuset Hyllebjerget

Børnehuset Hyllebjerget er en velfungerende 0-6 års daginstitution. Vores vuggestue her plads til 14 børn. I Børnehaven er der plads til 20 børn. Vi arbejder ud fra tre værdier: Anerkendelse, nærvær og empati. Værdierne er grundlag for den måde vi tilrettelægger leg og læring på. Vi har børnene i centrum og vægter nærvær og fordybelse højt. Vi har fokus på, i fællesskab med jer at udvikle livsduelige børn med selvværd, selvtillid og mod på livets udfordringer.

Opskriv dit barn

Om Hyllebjerget

Luk alle
Åben alle

I Hyllebjerget er der plads til cirka 14 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. 

Vuggestuen og børnehaven har hver sit hus med eget køkken. Vi starter og slutter dog alle i vuggestuens hus. Vi har en skøn stor legeplads, som vi er glade for at bruge både i sol, sne og regn. Vi lægger vægt på at styrke børnenes empati, selvværd, sprog og glæden ved udeliv. Vi bor tæt på skoven, hvor vi undersøger naturen, leger og går tur.

I Hyllebjerget er vi tydelige, omsorgsfulde og anerkendende i vores tilgang til børnene. Det giver trygge børn, der har overskud og energi til at udvikle sig.

Vi arbejder aktivt med børnenes sociale udvikling ved at italesætte følelser og tanker, det skaber empati og social styrke hos børnene. Vi øver at vente på tur og udsætte egne behov. Vi hjælper dem til at blive selvhjulpne - de skal f.eks. selv tage tøj på, dække bord og hjælpe i køkkenet. Vi har fokus på at anerkende børnene for dem de er, og ikke kun for det de kan og gør.

Gennem året har vi nogle faste traditioner for alle børn f.eks. Halloween, julemiddag, Lucia, sommerfest og fødselsdagsfest. 


I er altid velkommen i huset. Der er te og kaffe på kanden. 

Mandag til torsdag: kl. 6.00 - 17.15

Fredag: Kl. 6.30 - 16.30

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset.

Kontakt os for at aftale et besøg:

Vuggestuen: 5117 5805

Børnehaven: 5117 5806

I Hyllebjerget har vi frokostordning i vuggestuen. 

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

I Hyllebjerget holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Den pædagogiske læreplan bygger på seks læreplanstemaer 

Vi er i Hyllebjerget ved, at udarbejde vores udgave af en pædagogisk læreplan.

Børnemiljøvurderingen er under udarbejdelse.

Praktikbeskrivelsen er under udarbejdelse.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.