Børnehuset Fjordly

Børnehuset Fjordly er placeret i naturskønne Lyndby. Placeringen er ideel for pendlere, da Fjordly ligger nær ved motorvej mod både København og Holbæk. Hos os skaber vi hver dag rammer for læring, trivsel og udvikling for alle børn.

Opskriv dit barn

Om Fjordly

Luk alle
Åben alle

I Fjordly er der plads til cirka 20 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vi er et lille hyggeligt børnehus som arbejder tæt sammen på tværs af stuerne og på tværs af afdelingerne. Det betyder, at børn og voksne hurtigt lærer hinanden at kende.

Vi har fokus på at skabe et dagtilbud af høj kvalitet, hvor at alle børn udvikler sig bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved et tæt samarbejde med forældre, hvor vi sammen understøtter barnets trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, der er med til at fremme børnenes selvværd og selvtillid, som er centralt for at gå tillidsfuldt videre ud i verden med gå-på-mod. Vi har fokus på legen som primær ramme for barnets udvikling. Derfor skaber vi også rammer for at børnene kan lege sammen på tværs af grupper og stuer.

Vi arbejder på at sikre en sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole ved at udvikle og understøtte børnenes grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. De kommende skolebørn mødes mindst en gang om ugen i storgruppen for at lave pædagogiske aktiviteter, der forbereder dem til skolestart med alderssvarende aktiviteter.

Vi har en stor dejlig legeplads med kig til fjorden, og vi er ude hver dag i al slags vejr. På legepladsen har vi bålplads, klatrestativer, gynger, legehuse, sandkasser, rutchebane, drivhus, cykler, mooncars, sansemotorikbane og meget meget mere. Vi bruger legepladsen som et vigtigt pædagogisk redskab, hvor børnene udfordres i forskellige pædagogiske læringsmiljøer.

Hver uge skrives ugens aktiviteter på tavlerne ved hoveddøren. Vi lægger vægt på at følge årets gang og bakker op om årets traditioner. Desuden har vi fokus på motorik og rytmik, som er en del af vores faste ugentlige pædagogiske aktiviteter.

Vi holder åbent alle dage fra klokken 6.15 til 16.45.

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

I Fjordly har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

I Fjordly holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Vi er i gang med at revidere de pædagogiske læreplaner, som følge af arbejdet omkring ”Stærkere dagtilbud”. Den nye styrkede pædagogiske læreplan vil komme på hjemmesiden, så snart den er færdig.

Her kommer snart tekst om børnemiljøvurderingen.

Her kommer snart link til praktikbeskrivelse

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.