Børnehuset Den Grønne Kile

Børn lærer af sig selv, men ikke kun af sig selv! Legen er et unikt læringsmiljø for barnet. Her lærer barnet bl.a. at fungere socialt i større og mindre grupper, at indgå i forskellige roller og spilleregler samt at udvikle fantasien sammen med andre.

Opskriv dit barn

Om 

Luk alle
Åben alle

Børnehuset Den Grønne Kile havde sin opstart pr. 1. september 2014 og har siden da udviklet sig til en større institution for de 0-6 årige i Hvalsø, og har både børnehave- og vuggestuebørn.

I vores Børnehus vil vi blandt andet gerne have fokus på børnenes bevægelse og selvhjulpenhed. Forskning i børns læring og deres parathed til at modtage læring når de kommer i skole fortæller, at det er vigtigt, at børnene er motorisk velstimulerede.

Vi inspirerer til at gøre børnene mere selvhjulpne. Husk børn må gerne bøvle med tingene, det bliver de kun meget mere motorisk dygtige af.

Fokus på de fire årstider, økologi og kunst

En grøn slange bugter sig gennem det store, lyse fællesrum, mens børn kravler henover den. Slangen er lavet af stof og sat sammen af flere elementer, som kan flyttes andre steder hen.

Ved et bord sidder en gruppe børn og spiser. I midten af bordet er monteret et hvidmalet metalrør med huller i siderne, hvori man kan sætte grene. I dag har pædagogerne sat trollegrene i hullerne, som er pyntet med flagguirlander. Der fejres fødselsdag.

Vi har stor fokus på økologi, og så arbejder vi med de fire årstider, blandt andet ved at trække naturen ind i huset og sammen med børnene skifte grenene ud på stammerne, så vi har nyudsprungne grene om foråret, nøgne grene om vinteren, grønne blade om sommeren og grene med blade i løvfaldsfarver om efteråret. 

Læremestre skal inspirere børn

Selvom fællesrummet i Den Grønne Kile er stort, er her også tænkt på hygge og intimitet.
Det skal være sådan, at børnene kan gemme sig, så de ikke føler, at de hele tiden bliver overvåget af de voksne. Derfor har vi indrettet rummet med kasser og puder, som børnene selv kan flytte rundt på og lege i.

På væggene i institutionen hænger rammer med børnenes egne malerier.

Det har en kæmpe betydning for børn, at de kan se, at det de laver bliver flot rammet ind og hængt op. Det motiverer dem til mere.

Alle hverdage: 06:30 - 17:00 

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

I (navn på institution) har vi frokostordning i (både) vuggestue og (børnehave.)

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

I (xx) holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Læs læreplanen her.

Under udarbejdelse.

Formålet med praktikstedsbeskrivelsen er at kvalificere grundlaget for dig som studerende så du får et uddannelsesmæssig udbytte af din praktik. Beskrivelsen er en relativ kort og overskuelig form som giver en introduktion om os som praktiksted - en introduktion, som du, som studerende, kan anvende både i forbindelse med valg af praktiksted, som forberedelse til/for besøget og som en del af grundlaget for udarbejdelse af læringsmål. Desuden beskrive os som praktiksted, specialiseringsmuligheder der kan anvendes i forbindelse med specialisering i 2. & 3. praktikperiode. 

For både den studerende og praktikstedet tjener praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for de tre praktikperioder til en konkretisering og synliggørelse af de læringsmuligheder, for os som praktiksted, kan tilbyde. For os kan selve udarbejdelsen bidrage til en afklaring af, hvordan os, som praktiksted, kan understøtte den studerendes læreproces i praktikken.

Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen bliver løbende justeret og revideret for at indfange de forandringer, der sker som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen og ændringer i praktikstedets opgaver og mål.

Læs praktikbeskrivelsen her.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.