Børnehuset Solsikken

I Solsikken bliver alle børn udfordret i trygge rammer.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Solsikken

I Solsikken har vi frokostordning.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

I Solsikken holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. 

Du kan læse vores styrkede læreplan her

Her kommer snart link til praktikbeskrivelse for Solsikken.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:30 til 17:15.
Fredag kl. 6:45 til 16:15.

Kontakt

Børnehuset Solsikken
Fjordager 82, Gevninge
4000 Roskilde

Daginstitutionsleder
Kristine Källstrøm
T: 2135 8699
E: krsk@lejre.dk 

Vuggestuen
Uglen: T: 4049 0219 

Børnehaven
Børnehaven T: 2115 0342
Børnehaven T: 2115 0370