Om Skovvejen

Vi er en lille børnehave, hvor der er stort fokus på fællesskabet, motorik og sansning.

I Børnehuset Skovvejen bliver alle børn set, hørt og anerkendt. Vi arbejder med motorik, sansning og natur i vores temaer gennem året. Fællesskabet har også stort opmærksomhed hos os. Bl.a. holder vi fælles fredagssamling, hvor stuerne skiftes til at stå for aktiviteten, ligesom vi holder fælles båldag en gang om ugen.

Børnehaven har en dejlig legeplads, med stor sandkasse, gynger, legetårn, plads til at cykle, samt rig plads til at styrke motorikken og lege i fred og ro på vores bakker med træstubbe bag huset. Vi har en dejlig vandbane, hvor børnene kan fordybe sig i legen med vandet. Der er også et lille legehus og træer, som børnene må klatre i. Vi har flere buske, hvor børnene laver huler.

Vi er ude i alt slags vejr. Vi har en overdækket bålplads, som vi inddrager i vores pædagogiske aktiviteter. En gang om ugen, har vi en fælles båldag, hvor vi har bålmestre, som hjælper den voksne med at tænde bålet, samt snittemestre som hjælper de voksne med at gøre grøntsagerne til maden klar.

Gennem året har vi nogle faste traditioner f.eks. fastelavn, påskefrokost, sommerfest for forældre og søskende, julefrokost for børnene og julehygge med forældre og søskende. Vi har også en årlig "Royal Run dag", samt idrætsdag før efterårsferien.

Børn lærer gennem kroppen og derfor arbejder vi med sansning, motorik og bevægelse i vores pædagogiske aktiviteter. Det pædagogiske personale er alle i gang med at opkvalificere sig til motorikassistenter. Vi inddrager naturen og sundhed i de temaer der arbejdes med gennem året. Vi tager ofte på tur til skoven og en nedlagt grusgrav med dejlige bakker, hvor børnene kan udfolde sig motorisk.

Stuerne har en fast turdag hver uge. Vi arbejder med naturmaterialer, som vi finder på vores ture. Det er vigtigt for os, at børnene lærer om naturen derfor tilmelder vi os samleskrald-uge, går i skoven og arrangerer ture til strande.

Ved at skabe trygge rammer giver vi børnene de bedste forudsætninger at udvikle sig i. Tryghed giver mod og lyst til at udforske og lære. Det er i fællesskabet og samspil med andre, at børn udvikler sig bedst. Derfor holder vi samling med børnene hver dag. På den måde, får de struktur på dagen, lærer om årets gang og får en følelse af fællesskab. Der skal være tid og ro til leg og fordybelse. Derfor deler vi ofte børnene op i små grupper, så de har bedre mulighed for at fordybe sig i lege og aktiviteter.

I Børnehuset Skovvejen, har vi en tydelig struktur. De voksne har en anerkende tilgang til børn og forældre. Det er os voksne, som sætter rammerne, børnene kan navigere i. Det giver børnene tryghed, ro og overskud til at udvikle sig og modtage læring.